Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Sopot, pomorskie

Misja: „Być głosem ludzi ubogich”

Cel działań: działalność charytatywna i humanitarna w zakresie potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej.

Idea Caritas: Caritas to miłość – określony rodzaj miłości – miłość bratnia, podnosząca, wspierająca, akceptująca. Do takiej miłości -pomocy względem wszystkich potrzebujących, ubogich i słabych – bez oglądania się na rasę, wyznanie, narodowość czy stopień winy – wzywa i uzdalnia chrześcijan Jezus Chrystus.

Miłość tak pojęta nie może nie stawiać wspieranemu nieodzownych wymagań, a nierzadko też obywać się bez profesjonalnych umiejętności.

Jednak w pierwszej kolejności i hierarchii pozostaje proste otwarcie na zgnębioną siostrę lub brata. To jest Caritas Kościoła w najistotniejszym sensie i ona jest racją bytu organizacji, której na imię Caritas.

Wpłaty

Ładuję...