Caritas Archidiecezji Krakowskiej

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kraków, małopolskie

Jesteśmy katolicką instytucją charytatywną, która obejmuje opieką ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych, osoby bezdomne, bezrobotne, rodziny i osoby żyjące w skrajnym ubóstwie, dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych marginalizacją, ofiary przemocy, klęsk żywiołowych i zbrojnych konfliktów.
Prowadzimy w tym celu specjalistyczne placówki. Na naszej stronie internetowej podajemy listę naszych placówek z podziałem na kategorie pomocy:
– pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb,
– pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym,
– pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie,
– pomoc dzieciom i rodzinom,
– pomoc migrantom i uchodźcom.
Osobną kategorią są placówki edukacyjne: szkoły i przedszkola

Prowadzimy akcje i projekty, których celem jest pomoc potrzebującym oraz zebranie środków na te działania. Promujemy też wolontariat wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego – KRS 0000207658. Zgodnie z obowiązkiem OPP, publikujemy nasze sprawozdania z działalności pożytku publicznego.

Jesteśmy jedną z 44, w pełni autonomicznych, organizacji diecezjalnych posługujących się tym samym logo. W Polsce działają 41 Caritas diecezjalne Kościoła Rzymskokatolickiego, 2 Caritas Eparchii Kościoła Greckokatolickiego i Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Ponadto działa Caritas Polska, powołana przez Konferencję Episkopatu Polski do koordynowania akcji ogólnopolskich i zagranicznych.​

Działamy głównie na terenie Archidiecezji Krakowskiej, ale poprzez Caritas Polska bierzemy udział w ogólnopolskich i zagranicznych akcjach pomocy. Należymy do wspólnoty Caritas, obejmującej prawie cały świat.

Bez wsparcia ludzi dobrej woli nie uda się pomóc tym, których głos jest zbyt cichy, by go ktoś usłyszał. Prosimy: pomóżcie nam pomagać!

Wpłaty

Ładuję...