Caritas Archidiecezji Krakowskiej

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kraków, małopolskie

Prosimy o pomoc dla seniorów – najbardziej potrzebującej grupy społecznej. Często samotni, pozbawieni wsparcia rodziny, której już nie ma lub jest daleko. Z głodowymi emeryturami, borykający się z chorobami i niepełnosprawnością, wymagający specjalistycznej opieki. Potrzebują pomocy w wykupieniu lekarstw, opłaceniu rachunków, często w zakupie najprostszych rzeczy potrzebnych do egzystencji. Nieraz całe życie ciężko pracowali, przeżyli śmierć swoich najbliższych i wiele rodzinnych tragedii.

Oprócz indywidualnej pomocy seniorom, którzy się do nas zgłaszają lub których zgłaszają nasi pracownicy i wolontariusze działający na terenie archidiecezji krakowskiej, prowadzimy placówki stałego i dziennego pobytu dla osób starszych oraz staje opieki, zapewniające bezpłatną pielęgnację i rehabilitację osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym o niskich dochodach.

Caritas Archidiecezji Krakowskiej prowadzi ośrodki świadczące usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne oraz rehabilitacyjne. To 7 Stacji Opieki: w Zakopanem, Wieliczce, Gdowie, Myślenicach, Nowym Targu (opieka pielęgniarska i rehabilitacja od poniedziałku do piątku) oraz Zembrzycach i Zatorze (tylko rehabilitacja).

Dom Wczasowo-Rehabilitacyjny dla osób chorych, niepełnosprawnych i starszych w Zembrzycach to ośrodek czasowego pobytu, a Rodzinny Dom Pomocy w Krakowie, Domy Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej i Biskupicach oraz Mieszkania Chronione dla osób starszych i niepełnosprawnych w Brzegach koło Wieliczki to ośrodki stałego pobytu dla seniorów.

Caritas prowadzi też placówki dziennego pobytu aktywizujące osoby starsze: Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych – Klub Samopomocy w Krakowie, Klub Seniora w Krakowie oraz Ośrodek Wsparcia – Dzienny Dom Pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych w Brzegach koło Wieliczki.

Bardzo potrzebną placówką jest Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera w Krakowie, którego celem jest spowolnienie tempa rozwoju choroby oraz wspieranie rodzin osób chorych.

Bez wsparcia ludzi dobrej woli nie uda się pomóc tym, których głos jest zbyt cichy, by go ktoś usłyszał. Prosimy: pomóżcie nam pomagać!

Wpłaty

Ładuję...