Caritas Polska

Caritas Polska

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Caritas to największa organizacja dobroczynna w Polsce. Pomaga setkom tysięcy potrzebujących w kraju i za granicą. Struktura Caritas w Polsce składa się z Caritas Polska, która pełni funkcję koordynatora projektów ogólnopolskich i zagranicznych oraz z 45 Caritas diecezjalnych, które niosą bezpośrednią pomoc potrzebującym. Organizacja jest częścią sieci Caritas Internationalis i Caritas Europa. 

Do najważniejszych projektów prowadzonych przez Caritas w ostatnich 3 latach należą: 

Karta na codzienne zakupy - celem programu jest wymierna, całoroczna pomoc finansowa dla ponad 5000 osób starszych, samotnych, zamieszkujących małe miejscowości lub wsie oraz aktywizacja społeczna tych osób. Jednym z elementów programu jest przekazanie karty, która umożliwia zapłatę za zakupy w sieci sklepów Biedronka. Program ma również na celu zaktywizowanie grupy wolontariuszy, którzy opiekują uczestnikami programu oraz organizują dla nich działania towarzyszące.  

Wakacyjna Akcja Caritas – co roku pomagamy 25 tysiącom dzieci. Celem Akcji jest wyrównywanie szans rozwojowych i społecznych najbiedniejszych dzieci. Dzięki zebranym darowiznom mają one okazję skorzystać z wyjazdów wakacyjnych, na które bez udzielonego wsparcia ich rodziny nie mogłyby sobie pozwolić. Wakacje organizowane są przez Caritas we wszystkich rejonach Polski. 

Skrzydła - to program długoterminowej pomocy skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy z powodu złej sytuacji materialnej rodzin potrzebują wsparcia w formie dożywiania, zakupu artykułów szkolnych, dofinansowania do wycieczek czy rozwoju szczególnych uzdolnień. Program opiera się na na objęciu dziecka opieką finansową przez firmy i osoby prywatne, które zobowiążą się do wsparcia ucznia przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego. W roku 2020/2021 objęliśmy wsparciem 400 dzieci. 

Rodzina Rodzinie - Program Rodzina Rodzinie jest odpowiedzią na dramatyczną sytuacje rodzin poszkodowanych w konfliktach zbrojnych i kryzysach humanitarnych. Realizowany jest w formie bezpośredniej pomocy rodzinom poprzez jednorazowe lub comiesięczne wsparcie finansowe. Przez 6 lat trwania programu udało się przekazać 10 tysiącom rodzin w potrzebie kwotę 63,8 mln złotych  

Wpłaty

Ładuję...