Cedrob S.A.

Publiczne darowizny
50 000 zł
Wsparte cele
1
Cedrob S.A.

Celem CEDROB S.A. jest przede wszystkim spełnianie oczekiwań Klienta poprzez ciągłe udoskonalanie ofert handlowych oraz wysoką jakość i trwałość oferowanych wyrobów gotowych
Efektywne i niezawodne realizowanie wszystkich procesów produkcyjnych oraz utrzymanie wysokiej pozycji Cedrob-u na rynku polskim i zagranicznym,
Doskonalenie organizacji na każdym stanowisku pracy oraz systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez ciągłe szkolenia, podnoszenie warunków zatrudnienia pracowników,
Rozwój Systemów Zarządzania Jakością, Systemu Zarządzania Środowiskiem
Optymalne wykorzystanie wszystkich posiadanych zasobów oraz ciągła poprawa infrastruktury
Bardzo ścisła współpraca z Klientem, mająca na uwadze badanie satysfakcji Klienta z uwagi na jednoznaczną identyfikację Jego potrzeb.

W Zakładzie w Ciechanowie, Ujazdówku i Niepołomicach
Prowadzimy produkcję przestrzegając zasady dobrej praktyki produkcyjnej – GMP, dobrej praktyki higienicznej – GHP oraz przepisy dotyczące warunków zdrowotnych żywności i żywienia mając na uwadze bezpieczeństwo, legalność oraz odpowiedzialność wobec Klienta,
• Dążymy do uzyskiwania coraz wyższej jakości swoich produktów ku zadowoleniu Klienta i własnej satysfakcji poprzez ciągłe doskonalenie systemu HACCP opartego na wytycznych Kodeksu Prawa Żywnościowego - Codex Alimentarius,
• Dążymy do ciągłego doskonalenia spełnienia wymagań standardów IFS, BRC na każdym etapie

Strona WWW cedrob.com.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Ukryj tę wiadomość