SP PZOL w Celejowie

SP PZOL w Celejowie

typ Szpital

lokalizacja Kazimierz Dolny, lubelskie

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Celejowiezajmuje się leczeniem, opieką i pielęgnacją osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomagamy ludziom, którzy ze względu na swoją chorobę nie są w stanie samodzielnie egzystować.