SP PZOL w Celejowie

SP PZOL w Celejowie

Typ Szpital

Lokalizacja Kazimierz Dolny, lubelskie

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Celejowiezajmuje się leczeniem, opieką i pielegnacją osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomagamy ludziom, którzy ze wględu na swoją chorobę nie są w stanie samodzielnie egzystować.