Stowarzyszenie Św. Celestyna

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Mikoszów, dolnośląskie

Od początku powstania główną rolą Stowarzyszenia św. Celestyna jest niesienie pomocy zarówno osobom z niepełnosprawnościami, ich rodzinom i opiekunom. Wsparcie to polega na pomocy w zrozumieniu swojego dziecka i jego świata, który początkowo może wydawać się zagmatwany lecz często jest piękny i po prostu inny od tego co powszechnie znane.

Stowarzyszenie Świętego Celestyna w Mikoszowie jest organizacją pozarządową zarejestrowaną w 1991r.  Założycielkami Stowarzyszenia są trzy wyjątkowe kobiety: mgr Anna Kobel, dr nauk med. Krystyna Kobel-Buys oraz mgr Małgorzata de Haan, które dzięki ogromnej wierze i zaangażowaniu oraz wsparciu wielu życzliwych ludzi stworzyły specjalistyczny ośrodek świadczący kompleksową pomoc dla osób z niepełnosprawnościami. Ciężkie czterokończynowe porażenie mózgowe, które dotknęło Krzysztofa Tuszyńskiego, syna Małgorzaty de Haan, stało się inspiracją i motorem do działania na rzecz niesienia pomocy również innym dzieciom i ich rodzicom borykającym się z podobnym cierpieniem, izolacją i różnorodnymi barierami związanymi z niepełnosprawnością.

 

Osobiste doświadczenie Założycielek związane z opieką nad osobami niepełnosprawnymi pozwoliło na stworzenie instytucji, w której zadbano o odpowiedni rozwój osób dotkniętych chorobą lub niepełnosprawnością od urodzenia do późnej starości.
To jedyny taki ośrodek w Polsce, gdzie osoby niepełnoprawne są leczone, rehabilitowane, edukowane oraz zatrudniane w działającym przy Stowarzyszeniu Zakładzie Aktywności Zawodowej.

Stowarzyszenie zadbało również o rozwój umiejętności i zdolności muzycznych i ruchowych u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez naukę gry na instrumentach, taniec oraz grę aktorską w działającym na terenie ośrodka Ognisku Muzycznym i Teatrze Tańca. Jednym z kluczowych aspektów funkcjonowania Stowarzyszenia jest Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii, w którym poza wysoce specjalistyczną opieką medyczną i rehabilitacyjną, prowadzona jest szeroko zakrojona działalność naukowo-badawcza. W związku z działalnością naukową i zdobytym przez ponad 30 lat istnienia ośrodka doświadczeniem Stowarzyszenie organizuje również międzynarodowy wolontariat oraz lokalne i krajowe konferencje, szkolenia i sympozja. Społeczno-naukowa działalność była już wielokrotnie nagradzana i wyróżniana, a ośrodek i jego założycielki znane są w szerokich kręgach w kraju i zagranicą. Od ponad 30 lat Stowarzyszenie niestrudzenie troszczy się i pomaga tysiącom chorych, a dzięki zaangażowaniu pracujących w nim ludzi na niejednej twarzy pojawił się uśmiech i radość, będące największą zapłatą za trud i pracę włożoną w rozwój Ośrodka.

.

Wpłaty

Ładuję...