12 miesięczny koszt Centrum Wolontariatu dla Powiatu Łęczyńskiego

Fundacja Dajemy Pomoc
organizator skarbonki

Celem priorytetowym jest stworzenie

" Centrum Wolontariatu Fundacji Dajemy Pomoc"

              Miejsca dostępnego dla całych rodzin. Centrum, w którym odbywać się będą warsztaty. W nim właśnie społeczność Powiatu Łęczyńskiego będzie miała swój sklep charytatywny oraz miejsce zabaw dla całych rodzin.
Przez swoją kilkumiesięczną działalność wiemy, że darczyńcy chcą przekazywać rzeczy codziennego użytku jak i odzież osobom potrzebującym.

Niestety Fundacja nie dysponuje miejscem do przechowywania rzeczy, które pozostają po wizytach darczyńców. Sklep pozwoli stworzyć miejsce gdzie nadmiar zakuponych i niepotrzebnych rzeczy tafi do ponownego użycia. Dochód ze sklepu przeznaczony zostanie na niesienie pomocy dzieciom, młodzieży, osobom z niepełnosprawnością oraz ich rodzinom. 

Opis Projektu:

Sklepy charytatywne przywędrowały do Polski z Wielkiej Brytanii. Noszą nazwę charity shops i są umieszczone przy głównych ulicach miast i miasteczek. Służą z jednej strony jako forma wsparcia działalności określonej organizacji charytatywnej, a z drugiej jako lokalny punkt recyklingowy.
Ich asortyment jest niezwykle bogaty - od ubrań, po książki, meble i sprzęt AGD czyli wszystko to, co z jakichś powodów przestało być potrzebne i szuka nowego właściciela. Inspirując się tą ideą proponuję otwarcie Łęczyńskiego   Centrum Wolontariatu ze Sklepem Charytatywnym, a dochód z jego działalności przeznaczyć na wsparcie lokalnej społeczności oraz organizacji charytatywnej. Dodatkowo w sklepie prowadzone będą warsztaty na których będą używane rzeczy nie nadające się do ponownego użytku. Warsztaty rękodzieła itp. Zależy nam, aby nie był to kolejny sklep z odzieżą używaną, ale miejsce społeczno-edukacyjne oparte na idei dawania, dzielenia się i przekazywania wiedzy.

Celem sklepów – oprócz recyklingu i edukacji – jest generowanie dochodów, które przeznaczone będą na wsparcie organizacji jak i lokalnej społeczności, przedewszystkim wsparcia dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Oddawane za darmo przedmioty sprzedawane będą za niewielką opłatą, przynosząc w ten sposób dochód, który – po uregulowaniu kosztów prowadzenia sklepu – rozdzielany będzie na akcje związane z celami statutowymi Fundacji, warsztaty, wydarzenia oraz pomoc dzieciom. Głównym założeniem jest przystosowanie warunków do nauki dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.

Do zarządzania sklepem zostanie zatrudniony manager/managerka, a sprzedażą zajmą się wolontariusze, natomiast do prowadzenia warsztatów edukacyjnych i wykładów zatrudniane będą dodatkowe osoby. W miarę rozrastania się projektu zwiększać się będzie również zakres obowiązków managera, zatrudniani będą nowi wykładowcy jak i sprzedawcy/wolontariusze.

Na umiejscowienie i otwarcie sklepu został wybrany lokal na tzw Łęczyńskim Deptaku z uwagi na brak lokali spółdzielczych odpowiadających do ww działalności.
Mamy nadzieję, że z biegiem czasu i rozwoju sklep zmieni lokalizację i pozyska własny lokal na działalność.


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu
Łęczyński Deptak ul Jana Pawła II
Opis:
Każdy mieszkaniec Powiatu Łęczyńskiego jak również turyści w każdym wieku bez względu na płeć, wiek i narodowość. Uzasadnienie dla realizacji projektu
Łęczyński Sklep Charytatywny to projekt nie tylko recyklingowy, ale również edukacyjny i społeczny. Jego celem jest promowanie idei ponownego wykorzystywania przedmiotów codziennego użytku, wspieranie postaw charytatywnych oraz działań edukacyjnych mających na celu popularyzację ekologicznego trybu życia. Podczas warsztatów i wykładów w sklepie omawiane będą między innymi sposoby na zmniejszenie ilości zużywanego plastiku oraz zarządzanie zakupioną żywnością tak, aby ilość wyrzucanych rzeczy zredukować do minimum. Ponieważ sklep znajdować się będzie w centrum miasta, jego mieszkańcy będą mieli dostęp nie tylko do lokalnego punktu recyklingowego i miejsca, w którym można zrobić tanie zakupy, ale również do źródła praktycznych informacji przekazywanych podczas różnego rodzaju warsztatów i wykładów.

Szacunkowy koszt projektu na 12 miesięcy

Składowa projektu Koszt [w zł]
Wynajem lokalu - czynsz plus opłaty - 2100 zł rok 25200
adaptacja lokalu oraz zakup wyposażenia sklepu - zakup używanych mebli ltj
lada, wieszaki, stojaki, stoł, krzesła, regały jednorazowo 4000
Założenie strony internetowej

SKLEPU CHARYTATYWNEGO 6000 PLN (wydatek jednorazowy). 6 000

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat/60 miesięcy (np. koszty sprzątania, bieżących remontów, konserwacji)
200 zł miesięcznie


Zatrudnienie managera sklepu. Propozycja wynagrodzenia dla zarządzania jednym sklepem oraz planowania warsztatów - 19200 PLN/rok 19 200
Zatrudnienie wykładowców do prowadzenia warsztatów w sklepie - 24000 PLN/rok 24 000

Prosimy o zaangażowanie do pojektu darczyńców, osób prywatnych jak i przedsiębiorstwa. Te Centrum należeć bezie do Was
kontakt do nas Imię i nazwisko

Izabela Zadora tel 883992199

Darowizny trafiają bezpośrednio do
0%
0 zł Wsparło 0 osób CEL: 78 400 ZŁ