Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Naszą misją jest wspieranie instytucji edukacyjnych pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Organizujemy szkolenia i kursy internetowe dla nauczycieli, rad pedagogicznych i dyrektorów szkół. Pomagamy w rozwijaniu kompetencji nauczycieli przez organizowanie wyjazdów zagranicznych. Ich celem jest poznanie sposobów prowadzenia edukacji obywatelskiej i systemu oceniania w innych krajach.

Wpływamy na poprawę jakości pracy szkoły: opracowujemy programy edukacyjne oraz szkolne programy i podręczniki z zakresu edukacji obywatelskiej i ekonomicznej, scenariusze lekcji i propozycje zajęć pozalekcyjnych. Przygotowujemy opracowania eksperckie.

Angażujemy się w prowadzenie akcji edukacyjnych promujących poprawę edukacji oraz propagujących wartości demokratyczne. Kształtujemy postawy obywatelskie w społeczeństwie. Tworzymy młodzieży możliwości prowadzenia aktywności obywatelskiej.

Współpracujemy ze szkołami wdrażającymi nowe metody nauczania i oceniania, jak również z instytucjami centralnymi, administracją samorządową, administracją oświatową, polskimi i zagranicznymi instytucjami szkolnictwa wyższego i instytucjami badawczymi.

Prowadzimy otwartą bibliotekę materiałów edukacyjnych – EduTuba, do wykorzystania w celach edukacyjnych, niekomercyjnych. Materiały mają służyć inspiracji i poszerzać szkolną wiedzę.