Chrześcijańska Fundacja Radość

Chrześcijańska Fundacja Radość

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Chrześcijańska Fundacja Radość od założenia w 2005 roku realizuje swoje cele głównie poprzez 2 główne programy:

1. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży będącej w trudnej sytuacji życiowej. W tym celu wykorzystujemy każdą przerwę w roku szkolnym: wakacje letnie i ferie zimowe oraz przerwę wielkanocną i noworoczną, a także długie weekendy. 

2. Pomoc żywnościowa potrzebującym. W roku 2015 pozyskaliśmy, a następnie przekazaliśmy tysiącom podopiecznych 158 788,24 kg żywności o wartości 728 446,14 zł. W roku 2016 pozyskaliśmy, a następnie przekazaliśmy tysiącom podopiecznych 208 440 kg o wartości 1 684 352 zł. W roku 2017 pozyskaliśmy, a następnie przekazaliśmy tysiącom podopiecznych 234 703 kg o wartości 2 127 965 zł.

KOMU POMAGAMY

Dzieciom osieroconym, porzuconym, niepełnosprawnym oraz z rodzin najuboższych i patologicznych. Matkom wychowującym samotnie dzieci nieletnie. Działalnością swą fundacja obejmuje wszystkie dzieci niezależnie od ich przynależności religijnej, wyznaniowej, rasowej, społecznej i narodowościowej.

FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI  

Udzielanie pomocy finansowej, materialnej, środowiskowej. Organizowanie wypoczynku dla dzieci objętych statutowymi działaniami fundacji. Tworzenie ośrodków pomocowo-wypoczynkowych dla dzieci. Tworzenie i prowadzenie placówek opiekuńczych typu Rodzinne Domy Dziecka. Wymiana doświadczeń w temacie przysposabiania i wychowywania dzieci osieroconych oraz pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Kolportaż literatury chrześcijańskiej i świeckiej w temacie swym służącej propagowaniu i kształtowaniu chrześcijańskich, humanitarnych postaw życiowych oraz walce z demoralizacją dzieci i młodzieży. Prowadzenie działalności propagatorskiej i informacyjnej.