Fundacja na rzecz chorych z chorobami krwi

Fundacja na rzecz chorych z chorobami krwi

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja warszawa, mazowieckie

Fundacja ma na celu stworzenie specjalnej opieki zdrowotnej nad chorymi leczonymi w Instytucie Hematologii i Ttransfuzjologii poprzez:

- finansowe wspieranie profilaktyki leczenia chorych na nowotwory krwi i inne choroby krwi;

- zakupów interwencyjnych leków zapewniających ciągłość prowadzonej terapii;

- udzielanie zasiłku szczególnie potrzebującym chorym na ich wniosek, wniosek członków ich rodzin lub opiekunów prawnych;

- wspomaganie organizacji niespokrewnionych dawców szpiku i innych organizacji związanych z leceniem chorych hematologicznych.

Od roku 2013 Fundacja współpracuje z Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. transplantacji POLTRANSPLANT w zakresie doboru niespokrewnionych dawców szpiku. W roku 2015 współpraca będzie kontynuowana.

Wpłaty

Ładuję...