FUNDACJA CHOROSZCZ W DZIAŁANIU

FUNDACJA CHOROSZCZ W DZIAŁANIU

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja CHOROSZCZ, podlaskie

Fundacja Choroszcz w działaniu działa nieprzerwanie od 2014 roku. Jest to Fundacja o charakterze non profit, a uzyskane zyski przeznacza na cele statutowe. Od samego początku działania skierowane są działania wspierające  dzieci i młodzież oraz ich rodziny.  W swoim dorobku mamy organizowanie Choinki Miejskiej w Choroszczy, Dni Dziecka, Festyny Rodzinne, Edukację ekologiczną, Bale Charytatywne, Pomoc osobom potrzebującym oraz wspieranie zdolnych dzieci z ubogich rodzin poprzez przyznawanie Stypendiów Pomostowych w ramach programu Dyplom z marzeń. Działalność fundacji opiera się również na szerzeniu idei wolontariatu, oraz wspieraniu rodzin wykluczonych społecznie czy niedostosowanych społecznie. Fundacja utrzymuje się  z pozyskanych przez siebie środków zewnętrznych, w tym grantów, wpłat z darowizn oraz środków zarobionych przez pracowników fundacji. Żaden z pracowników nie pobiera wynagrodzenia za działalność w fundacji. 

Obecnie Fundacja "Choroszcz w działaniu" wspiera podopieczna fundacji  Karolinę Kraszewską 33-letnią mieszkankę Braszczewa, gmina CHOROSZCZ. KAROLONA jest pogodną, młodą kobietą, która choruje na: chorobę neuronu nerwowego, niedowład spastyczny czterokończynowy, chorobę neuronu ruchowego, wole guzowate tarczycy w stadium euthyreozy oraz niedoczynność tarczycy. KAROLINA z racji swojej choroby porusza się na elektrycznym wózku inwalidzkim. 

PILNIE POTRZEBUJE NASZEJ POMOCY I WSPARCIA FINANSOWEGO NA REHABILITACJĘ, która może powstrzymać szybki postęp chorób, które niosą za sobą nieodwracalne skutki.