Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy

Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Katowice, śląskie

Centrum Psychiatrii udziela specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, a w szczególności psychiatrycznych usług lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego, świadczeń diagnostycznych, pielęgnacyjnych i profilaktyczno – rehabilitacyjnych. Spełniając wymogi nowoczesnej psychiatrii, tworzymy ściśle zintegrowaną strukturę, w której leczenie w zakresie psychiatrii i uzależnień odbywa się poprzez: całodobową opiekę medyczną, oddziały dzienne, ambulatoryjną opiekę medyczną oraz zespół leczenia środowiskowego. Taki model organizacji zapewnia pacjentom kompleksowe leczenie i zróżnicowanie opieki, a oparcie o założenia psychiatrii środowiskowej pozwala na koordynację i kontynuację leczenia w miejscu zamieszkania i pracy pacjenta. Najczęściej stosowanymi metodami leczenia obok farmakoterapii są: psychoterapia indywidualna i grupowa w modelu psychodynamicznym oraz behawioralno - poznawczym, rehabilitacja psychiatryczna, konsultacje systemów leczących, diagnoza psychologiczna. Zastosowanie formuły społeczności terapeutycznej buduje atmosferę zaufania poprzez redukowanie hierarchii, swobodną i otwartą komunikację pomiędzy personelem i pacjentami. Idea, którą realizujemy tą metodą pracy to budowanie i umocnienie doświadczenia pacjenta jako partnera procesu terapeutycznego. Taka profesjonalna, wszechstronna pomoc w zakresie psychiatrii i leczenia uzależnień, służy poprawie jakości życia w chorobie, z uwzględnieniem działań na rzecz kształtowania właściwych postaw środowiska wobec chorych psychicznie i promocji zdrowia psychicznego. Bowiem naszą misją jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na możliwie najwyższym poziomie jakości w zakresie dostępnych środków finansowych, zgodnie z zasadami sztuki medycznej, doświadczeniem personelu, osiągnięciami naukowymi oraz nowymi technologiami medycznymi, w przyjaznych warunkach pobytu i pracy zapewniających poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji osobom korzystającym z opieki medycznej i pracownikom oraz honorująca ich prawa.

Wpłaty

Ładuję...