Fundacja Czas Nadziei

Fundacja Czas Nadziei

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Sanok, podkarpackie

Jesteśmy grupą ludzi, pasjonatów, którzy posiadają wewnętrzną potrzebę działania charytatywnie dla innych. Nasza Fundacja stawia sobie za zadanie wspierać rodziny. Pierwszą, podstawową naszą działalnością jest niesienie pomocy rodzinom chorych dzieci, które często znalazły się w trudnej sytuacji ze względu na długotrwałą, przewlekłą chorobę dziecka. Drugą jest wspieranie rodziny w jej podstawowych potrzebach. Zajmujemy się zatem animowaniem, życia rodzinnego poprzez organizację imprez o charakterze rodzinnym. Mają one charakter charytatywny, tak by w ten sposób pozyskiwać środki na pierwszy cel naszej działalności – czyli wspieranie podopiecznych.

Jesteśmy młodą instytucją. Nie posiadamy jeszcze statusu Organizacji Pożytku Publicznego, więc jedynym źródłem naszego utrzymania są darowizny od sponsorów, Ludzi Dobrej Woli oraz wpływy z organizowanych przez nas imprez charytatywnych. Fundacja nie zatrudnia ani jednej osoby. Wszyscy wykonują swoją pracę całkowicie nieodpłatnie. W 100% opieramy się na wolontariacie.

Nasza działalność ma zasięg regionalny. Chcemy bowiem działać bardziej konkretnie, niosąc realną pomoc dla rodzin – nie tylko materialną! Dlatego chcemy się znać, być z tymi, którym pomagamy. Stawiamy na jakość i kompleksowość wspierania podopiecznych przy maksymalnie uproszonych procedurach. Dlatego konieczny jest dla nas kontakt osobisty z rodzinami. Swoją działalnością obejmujemy powiat Sanocki, powiaty ościenne i Bieszczady.

Krótko:

Pomagamy rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej ze względu na długotrwałą chorobę dziecka.

Wpłaty

Ładuję...