Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym

Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Czeladź,

Prowadzimy działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin zrzeszonych w stowarzyszeniu.

 
Działamy na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym.
 
Prowadzimy rehabilitację osób niepełnosprawnych, poprawiając ich kondycję psychofizyczną i zdrowotną.
 
Udzielamy porad prawnych i psychologicznych osobom niepełnosprawnym.
 
Staramy się przeciwdziałać patologiom i marginalizacji społecznej.
 
Organizujemy imprezy okolicznościowe i turnusy rehabilitacyjne.

Jesteśmy członkami organizacji parasolowej KAFOS (Katowickiego Forum Organizacji Socjalnych).

Pomogli

Ładuję...