Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Misją Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro, jest pomoc najbardziej potrzebującym, zarówno dzieciom jak i dorosłym, w kraju i na krańcach świata oraz czynienie dobra na wzór Patrona.

Zainspirowani charyzmatem św. Alojzego Orione, włoskiego księdza, który z niegasnącym entuzjazmem i odwagą służył najbardziej potrzebującym i opuszczonym, powołaliśmy Fundację Jego imienia. Akt założycielski został podpisany przez przedstawicieli Zgromadzenia Księży Orionistów dnia 18 kwietnia 2007 roku w Warszawie.

Głównym elementem naszego logo są świece. Świece symbolizują ludzi zgromadzonych wokół św. Alojzego Orione, którzy pragną, tak jak nasz Patron, płonąć żarem miłości do Boga i bliźniego czyniąc dobro wszystkim i zawsze, a zła nigdy i nikomu. Kolor biało- czerwony nawiązuje do naszych barw narodowych, które są naszą dumą i które także ukochał Ojciec Orione.

Wspieramy dzieci i młodzież oraz dorosłych, zarówno w kraju, jak i na krańcach świata. Zasięg naszej pomocy obejmuje: Polskę, Białoruś, Ukrainę, Filipiny oraz Afrykę: Kenia i Madagaskar.

Naszymi Podopiecznymi są osoby chore, niepełnosprawne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, wykluczone społecznie i zagrożone wykluczeniem. Zbieramy darowizny dla dzieci, które zmagają się z różnymi zespołami wad genetycznych i wymagają stałej rehabilitacji oraz kosztownych specjalistycznych operacji.

Nasza pomoc trafia do podopiecznych placówek oriońskich. Są to podopieczni: Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej, Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego i Ośrodka dla Chorych Bezdomnych w Łaźniewie,  Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kaliszu oraz Schroniska dla Bezdomnych w Czarnej k.Wołomina.

Wsparciem obejmujemy dzieci i młodzież z klubów i świetlic działających na terenie parafii oriońskich w Kaliszu, Włocławku i Zduńskiej Woli. Zaś projekt ByWygrali.pl ma na celu pomoc w usamodzielnieniu się wychowanków warszawskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, którzy kończą edukację i wkraczają w dorosłość.  

Troszczymy się o seniorów i zachęcamy ich do aktywizacji społecznej. W 2019 roku prowadziliśmy projekt ministerialny z programu ASOS na rzecz 20 kaliskich seniorów. Projekt miał formę ośrodka wsparcia dziennego. Seniorzy mogli integrować się społecznie i rozwijać swoje pasje.

Organizujemy wolontariat 60+. Nasi Seniorzy aktywnie włączają się w działania wolontariackie. Mają mnóstwo ciekawych pomysłów i czynią wiele dobra. Ponadto wspieramy mieszkańców oriońskiego Domu Emeryta w Brańszczyku.

Szczególnie leży nam na sercu los afrykańskich dzieci żyjących w skrajnym ubóstwie, pozbawionych dostępu do edukacji i perspektyw na przyszłość. Współpracujemy z oriońskimi misjami w Kenii: Laare, Kaburugi i Kandisi oraz na Madagaskarze: Ankazoabo-SUD i Andrambato.

Niesiemy pomoc Afryce, bo nasi misjonarze cały czas apelują, że życie wielu dzieci jest zagrożone wskutek chorób spowodowanych głodem i brakiem wody, a wskaźnik umieralności jest nadal bardzo wysoki. Poprzez projekt adopcji- wsparcia na odległość dajemy dzieciom szansę na lepszą przyszłość. Prowadzimy także inne projekty misyjne, wśród nich: Szkoła w Laare, Piekarnie na Madagaskarze i Zwierzaki dla Afryki. Dodatkowo organizujemy szereg akcji mających na celu pomoc dzieciom i rodzinom z krajów misyjnych.

W ramach projektów humanitarnych wspieramy  rodziny na Bliskim Wschodzie. W 2017 roku włączyliśmy się w ogólnopolski program Rodzina Rodzinie realizowany przez Caritas Polska.  Nasza pomoc trafia do rodzin z Syrii i Libanu, które zmagają się z poważnym kryzysem humanitarnym.

Dobro zawsze procentuje
Gdy dzielisz się z potrzebującymi pomnażasz Dobro

Nasza Fundacja zaprasza Cię do działania, abyśmy wspólnie uczynili jak najwięcej dobra dla potrzebujących w Polsce i na krańcach świata. Dołącz do nas i zostań Ambasadorem Dobra.

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
02-005 Warszawa ul. W. Lindleya 12

Biuro Fundacji w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Kościuszki 24

1% niby nie wiele, a jednak czyni Dobra tak wiele...
KRS: 0000 282796

www.czynmydobro.pl
www.facebook.com/czynmy.dobro
www.instagram.com/czynmy.dobro