Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
1 Stały Pomagacz
Anonimowa Pomagaczka
50 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Misją Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro, jest pomoc najbardziej potrzebującym, zarówno dzieciom jak i dorosłym, w kraju i na krańcach świata oraz czynienie dobra na wzór Patrona.

Zainspirowani charyzmatem św. Alojzego Orione, włoskiego księdza, który z niegasnącym entuzjazmem i odwagą służył najbardziej potrzebującym i opuszczonym, powołaliśmy Fundację Jego imienia. Akt założycielski został podpisany przez przedstawicieli Zgromadzenia Księży Orionistów dnia 18 kwietnia 2007 roku w Warszawie.

Głównym elementem naszego logo są świece. Świece symbolizują ludzi zgromadzonych wokół św. Alojzego Orione, którzy pragną, tak jak nasz Patron, płonąć żarem miłości do Boga i bliźniego czyniąc dobro wszystkim i zawsze, a zła nigdy i nikomu. Kolor biało- czerwony nawiązuje do naszych barw narodowych, które są naszą dumą i które także ukochał Ojciec Orione.

Wspieramy dzieci i młodzież oraz dorosłych, zarówno w kraju, jak i na krańcach świata. Zasięg naszej pomocy obejmuje: Polskę, Białoruś, Ukrainę, Filipiny oraz Afrykę: Kenia i Madagaskar.

Naszymi Podopiecznymi są osoby chore, niepełnosprawne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, wykluczone społecznie i zagrożone wykluczeniem. Zbieramy darowizny dla dzieci, które zmagają się z różnymi zespołami wad genetycznych i wymagają stałej rehabilitacji oraz kosztownych specjalistycznych operacji.

Nasza pomoc trafia do podopiecznych placówek oriońskich. Są to podopieczni: Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej, Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego i Ośrodka dla Chorych Bezdomnych w Łaźniewie,  Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kaliszu oraz Schroniska dla Bezdomnych w Czarnej k.Wołomina.

Wsparciem obejmujemy dzieci i młodzież z klubów i świetlic działających na terenie parafii oriońskich w Kaliszu, Włocławku i Zduńskiej Woli. Zaś projekt ByWygrali.pl ma na celu pomoc w usamodzielnieniu się wychowanków warszawskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, którzy kończą edukację i wkraczają w dorosłość.  

Troszczymy się o seniorów i zachęcamy ich do aktywizacji społecznej. W 2019 roku prowadziliśmy projekt ministerialny z programu ASOS na rzecz 20 kaliskich seniorów. Projekt miał formę ośrodka wsparcia dziennego. Seniorzy mogli integrować się społecznie i rozwijać swoje pasje.

Organizujemy wolontariat 60+. Nasi Seniorzy aktywnie włączają się w działania wolontariackie. Mają mnóstwo ciekawych pomysłów i czynią wiele dobra. Ponadto wspieramy mieszkańców oriońskiego Domu Emeryta w Brańszczyku.

Szczególnie leży nam na sercu los afrykańskich dzieci żyjących w skrajnym ubóstwie, pozbawionych dostępu do edukacji i perspektyw na przyszłość. Współpracujemy z oriońskimi misjami w Kenii: Laare, Kaburugi i Kandisi oraz na Madagaskarze: Ankazoabo-SUD i Andrambato.

Niesiemy pomoc Afryce, bo nasi misjonarze cały czas apelują, że życie wielu dzieci jest zagrożone wskutek chorób spowodowanych głodem i brakiem wody, a wskaźnik umieralności jest nadal bardzo wysoki. Poprzez projekt adopcji- wsparcia na odległość dajemy dzieciom szansę na lepszą przyszłość. Prowadzimy także inne projekty misyjne, wśród nich: Szkoła w Laare, Piekarnie na Madagaskarze i Zwierzaki dla Afryki. Dodatkowo organizujemy szereg akcji mających na celu pomoc dzieciom i rodzinom z krajów misyjnych.

W ramach projektów humanitarnych wspieramy  rodziny na Bliskim Wschodzie. W 2017 roku włączyliśmy się w ogólnopolski program Rodzina Rodzinie realizowany przez Caritas Polska.  Nasza pomoc trafia do rodzin z Syrii i Libanu, które zmagają się z poważnym kryzysem humanitarnym.

Dobro zawsze procentuje
Gdy dzielisz się z potrzebującymi pomnażasz Dobro

Nasza Fundacja zaprasza Cię do działania, abyśmy wspólnie uczynili jak najwięcej dobra dla potrzebujących w Polsce i na krańcach świata. Dołącz do nas i zostań Ambasadorem Dobra.

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
02-005 Warszawa ul. W. Lindleya 12

Biuro Fundacji w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Kościuszki 24

1% niby nie wiele, a jednak czyni Dobra tak wiele...
KRS: 0000 282796

www.czynmydobro.pl
www.facebook.com/czynmy.dobro
www.instagram.com/czynmy.dobro

1 Stały Pomagacz
Anonimowa Pomagaczka
50 zł miesięcznie