Stowarzyszenie "Dać Nadzieję"

Stowarzyszenie "Dać Nadzieję"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Lubin, dolnośląskie

Stowarzyszenie „Dać Nadzieję” powstało 14.02.1994 r. i od tego czasu pozyskuje fundusze, współpracuje z administracją samorządową, pomocą społeczną, innymi organizacjami pozarządowymi oraz pomaga najbardziej potrzebującym. Postanowieniem z dnia 17.09.2002 r. zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – KRS 0000100960, następnie postanowieniem Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 26.08.2004 r. dokonano wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego o uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego. Minęło już kilkanaście lat naszej pracy dla poprawy sytuacji tych, których dotknęło nieszczęście i niepełnosprawność. Oczywiście nasze sukcesy nie byłyby możliwe bez udziału ludzi dobrej woli, Darczyńców i Sponsorów.
Oprócz zbiórek na naszych podopiecznych prowadzimy dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej "Akademia Życia" oraz "Kameleon".

Nasze cele statutowe:
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Działalność charytatywna.
Działalność szkoleniowa dla członków Stowarzyszenia i osób spoza organizacji.
Działalność związana z przystosowaniem zawodowym osób upośledzonych umysłowo i niepełnosprawnych ruchowo oraz osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego.
Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, integracyjnych dla osób niepełnosprawnych.
Działalność szkoleniowa dla członków Stowarzyszenia.

Wpłaty

Ładuję...