PILNE!

Dawidek bez operacji umrze w mękach! Tylko razem możemy dokonać cudu...

5 748 134 zł (109,38%)