PILNE!

Dawidek bez operacji umrze w mękach! Tylko razem możemy dokonać cudu...

1 067 904,19 zł (20,32%)
Brakuje jeszcze 4 187 415,81 zł