Darłowskie Centrum Wolontariatu

Darłowskie Centrum Wolontariatu

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Darłowo, zachodniopomorskie

Pomagamy innym. 

Nasze centrum,
choć nastawione na młodzieżowy wolontariat, skupia zarówno młodszych, jak i starszych wolontariuszy. Warunek pracy jest jeden- chęć pomocy bliźniemu. 

Pomagamy rozwijać ciekawe inicjatywy dzieci, młodzieży i starszych. Staramy się przekazywać dzieciom pożądane normy etyczne i moralne. 


Promujemy również środowisko lokalne.  Wspieramy organizacje pozarządowe, instytucje publiczne oraz oczywiście, osoby prywatne. 

Pochylamy się nad losem niepełnosprawnych i staramy się podnieść jakość ich życia, nie przechodzimy
również obojętnie obok szerzących się wśród dzieci i młodzieży patologii.

W szerokie spektrum naszej działalności wchodzi np. organizowanie uroczystości, seminariów i spotkań dotyczących wolontariatu.

Inicjujemy i organizujemy działalność edukacyjną, która swym zakresem obejmuje: ochronę i promocję zdrowia, propagowanie idei przedsiębiorczości, naukę, edukację i wychowanie, ekologię i ochronę zwierząt, ochronę dziedzictwa przyrodniczego, integrację europejską, kulturę fizyczną i sport, sztukę ochronę dóbr kultury i tradycji, ochronę wolności, praw dziecka i praw człowieka. 

Dzięki Państwa hojności możemy prowadzić naszą działalność statutową. Liczymy na pomoc wielu dobrych serc. Dziękujemy również za dotychczasową hojność.