Fundacja Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu

Fundacja Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu

Reprezentant Sylwia Sikorska-Stach

E-mail sylwiasikorska@poczta.fm

Telefon 77 442 51 08

Lokalizacja Opole, opolskie

Fundacja Domowe Hospicjum w Opolu działa od 2005 roku i od tej pory opieką objęła 142 małych pacjentów i ich rodziny. Fundacja ma stale pod opieką kilkanaścioro dzieci z całego województwa opolskiego. Dyżur hospicjum trwa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. W skład zespołu hospicjum wchodzi wykwalifikowana kadra lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, pracownika socjalnego, psychologa, duchownego i wolontariuszy. Zadaniem Fundacji jest pozyskiwanie środków finansowych na opiekę nad nieuleczalnie chorymi dziećmi, na sprzęt specjalistyczny oraz leki. Pacjenci i ich rodzice nie ponoszą żadnych kosztów.

W czerwcu 2014 roku przy Fundacji Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu powstało Hospicjum Perinatalne. Jego zadaniem jest udzielenie pomocy i wsparcia rodzinom w przypadku rozpoznania u płodu wady letalnej, która jest związana z wystąpieniem u Niego ciężkiego zaburzenia rozwojowego.

Wsparli

50 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

Anonimowy Pomagacz

30 zł

Anonimowy Pomagacz

200 zł

Anonimowy Pomagacz

2 500 zł

Anonimowa Pomagaczka

Pokaż więcej