Fundacja Digital University

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja Digital University działa od 2014 roku. Jej misją jest edukacja w zakresie nowych technologii i umiejętności świadomej eksploatacji zasobów naturalnych, poszerzanie świadomości z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz pomoc w rozumieniu i dostosowaniu się do wciąż zmieniającego się świata. Uczymy zawodów przyszłości dając wsparcie podopiecznym domów dziecka, świetlic środowiskowych i środowisk wykluczonych. Prowadzimy projekty edukacyjne dla uczniów i nauczycieli dotyczące ekologii i bezpieczeństwa w sieci, a także działania na rzecz obywateli Ukrainy poszkodowanych w wyniku wojny.

Realizowane programy:

Uniwersytet Sukcesu roczny program rozwoju kompetencji technologicznych skierowany do młodych kobiet.  Umożliwia im zdobycie kompetencji przyszłości, pozwala odnaleźć się w zdigitalizowanym i zmieniającym się świecie oraz daje realną możliwość zdobycia dobrze płatnej i ciekawej pracy. Uruchomiliśmy bliźniaczy program dla uchodźców z Ukrainy - Work in Tech.

Be.Eco - Program edukacyjny skierowany do szkół podstawowych i średnich. Celem jest przeszkolenie nauczycieli, pokazywanie im najlepszych praktyk z kraju i ze świata, udzielanie wskazówek, jak zachęcić uczniów do działania i angażować ich oraz społeczność w różne działalność ekologiczna. Zapewniamy: zestaw scenariuszy lekcji dla nauczycieli na najpilniejsze tematy ekologiczne, eksperymenty, artykuły, blogi, filmy, podcasty, inspirujące pomysły na eko inicjatywy w szkołach, gry, quizy i inne przydatne zasoby.

Be.Net - edukacyjny program dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich z miejscowości do 50 tys. mieszkańców. Celem programu jest podnoszenie świadomości dotyczącej wykorzystania nowych technologii i bezpieczeństwa w sieci. Program zakłada: rozwój umiejętności cyfrowych nauczycieli i uczniów, dostarczanie rzetelnej wiedzy i wyposażenie nauczycieli w wiedzę praktyczną oraz udostępnianie bezpłatnych konspektów lekcji