Rehabilitacja Weteranów Wojny W Ukrainie

Stowarzyszenie Jedna Chwila

Rehabilitacja Weteranów Wojny W Ukrainie

Wpłać wysyłając SMS

Numer 75365
Treść 0203539
Koszt 6,15 zł brutto (w tym VAT)
Wyślij SMS teraz
Cel zbiórki:

Ośrodek rehabilitacji i zaopatrzenia osób poszkodowanych podczas wojny w Ukrainie

Zgłaszający zbiórkę: Stowarzyszenie Jedna Chwila
Stowarzyszenie Jedna Chwila
Rozpoczęcie: 10 Maja 2022

Opis zbiórki

Nic nie zapowiada, żeby wojna na Ukrainie miała się szybko skończyć, ale już dziś trzeba zrobić bardzo wiele, żeby osoby poszkodowane mogły ułożyć sobie życie na nowo. Szczególną uwagę przykuwamy do tych, którzy bezpowrotnie utracili zdrowie i dotychczasową sprawność. Wielu z nim nogi musiał zastąpić wózek i to dla nich chcemy utworzyć specjalistyczny "Ośrodek kompleksowego wsparcia dla weteranów wojennych", co jednak wiąże się z ogromnymi wydatkami finansowymi, dlatego prosimy Cię o pomoc.

Stowarzyszenie Jedna Chwila

Utworzenie tego miejsca pozwoli na pomoc na wszystkich płaszczyznach osobom po urazach. Planujemy rehabilitację medyczną, pomoc psychologów, naukę funkcjonowania z niepełnosprawnościami, dostęp do treningów funkcjonalnych, zaopatrzenie w sprzęt w postaci protez oraz wózków i innych sprzętów ortopedycznych.

Ośrodek będzie miał na celu przyjmowanie osób wyłącznie bez osób towarzyszących i rodzin, a jego celem będzie przystosowanie do życia tak, by po trzymiesięcznym turnusie pacjent stał się samodzielny i gotowy do samodzielnego życia oraz pracy.

Stowarzyszenie Jedna Chwila

W ośrodku będą zatrudnione osoby z Ukrainy, które będą wsparciem dla swoich rodaków, ale również wiele osób z niepełnosprawnościami z Polski z doświadczeniem w pomocy funkcjonalnej oraz z historią sportową, by wspierać mentalnie i pomagać odnajdować się podopiecznym w nowej rzeczywistości. Większość środków pozyskujemy ze współpracy z różnymi organizacjami i jednostkami samorządowymi jednak znaczna część to wkład własny Stowarzyszenia, Zwracamy się z prośbą o wpłaty i włożenie cegiełek w budowanie tego ogromnego przedsięwzięcia.

---

Stowarzyszenie Jedna Chwila od pierwszych dni wojny wraz z Fundacją Balian Sport, Stowarzyszeniem CREO, Fundacją Kulawa Warszawa, Fundacją Aktywni Bez Barier, Fundacją Aktywnej Rehabilitacji Region Wlkp. oraz Fundacją Podaj Dalej wspólnie wspiera osoby z niepełnosprawnościami z Ukrainy i w Ukrainie poprzez zaopatrywanie w sprzęt rehabilitacyjny i medyczny. Do 9.05.2022 przekazaliśmy sprzęt w postaci: wózków ortopedycznych, aktywnych, elektrycznych, chodzików, cewników, worków na mocz, pieluch oraz środków opatrunkowych za łączną kwotę 1250000 zł.

Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi z Ukrainy takimi jak Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Ukraina Stowarzyszenie osób niepełnosprawnych "Podaruj Nadzieję" z Ukrainy Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy Polska Misja Medyczna Ottobock Polska Baptisten Göttingen oraz z Wojewodą Wielkopolskim.

Wpłać wysyłając SMS

Numer 75365
Treść 0203539
Koszt 6,15 zł brutto (w tym VAT)
Wyślij SMS teraz

Obserwuj ważne zbiórki