Dla wychowanków domów dziecka Towarzystwa "Nasz Dom"

Witajcie,

Jesteśmy instytucją non profit i zajmujemy się propagowaniem zdrowego stylu życia zarówno fizycznego jak i psychicznego.

Jednym z naszych celów jest zbiórka funduszy, które zostaną przeznaczone na cele statutowe Polskiego Stowarzyszenia Higieny i Zdrowia, związane z promocją zdrowego trybu życia, a konkretnie na wsparcie wychowanków Domów Dziecka na terenie Wrocławia : adaptację pomieszczenia gospodarczego pod siłownię oraz wyposażenie jej w odpowiednie sprzęty oraz na wsparcie wychowankow z domu dziecka z Glwic: na organizację dla nich aktywnego wypoczynku w okresie letnim.

W realizację założeń wkładamy własne siły, lecz ze względu na brak środków finansowych nie jesteśmy w stanie zrealizować planu organizacji wypoczynku i budowy siłowni we własnym zakresie.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wsparcia naszych akcji.

Wsparli

10 zł

Ola

Życzę samych sukcesów !
Darowizny trafiają bezpośrednio do
2%
10 zł Wsparła 1 osoba CEL: 500 ZŁ