Fundacja For Their Kids

Fundacja For Their Kids

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Pyskowice, śląskie

Fundacja działa w zakresie ochrony dzieci i młodzieży przed psychiczną, fizyczną i seksualną przemocą oraz zabezpieczaniem dzieci przez urzędowym bądz rodzicielskim porwaniem, a także odzyskiwaniem uprowadzonych dzieci. Wspieramy leczenie dzieci i dorosłych ofiar traumy psychicznej spowodowanej w skutek przemocy.

W chwili obecnej staramy się o pozyskanie lokali użytkowych w celu stworzenia tymczasowych „Bezpiecznych domów” dla matek, ojców z dziećmi bądź rodzin uciekających przez psychiczną bądź/i fizyczną przemocą.

Dążymy do leczenia traum psychicznych terapią systemową i terapią psem, edukacji i aktywności z psem. Wdrażamy ogólnopolską sieć terapii poprzez kontakt z psem, podejmując współpracę z doświadczonymi terapeutami kynoterapii na terenie całej Polski, a gdy trzeba sięgamy również innych krajów (w zależności od miejsca pobytu potrzebującego). Aktywność z psem ma na celu dostarczenie dzieciom i dorosłym ofiarom przemocy pozytywnego ładunku emocjonalnego, satysfakcji z obcowania z psem, przełamania lęku w kontaktach z otoczeniem, stymulowania rozwoju zmysłów i postrzegania, pozwolenie na oderwanie się od otaczającej ich rzeczywistości.

Edukacja z psem ma na celu usprawnienie sfery intelektualnej i poznawczej dziecka (i dorosłego). Pies używany jako „pomoc naukowa”, motywuje do nauki i poprzez stworzenie przyjaźniejszych warunków zwiększa możliwości przyswojenia wiedzy. Dziecko (i dorosły) chętniej zapamiętuje treści, których bohaterem jest jego nowy przyjaciel – pies. Pomaga to również dzieciom (i dorosłym) o obniżonej percepcji lub niechęci (z różnych powodów) do przyswajania wiedzy i przebywania w szkole.

Terapia z psem to zestaw ćwiczeń ukierunkowanych na konkretny, zaplanowany cel rehabilitacyjny, do których układana jest metodyka w porozumieniu z rehabilitantem lub lekarzem prowadzącym. Charakteryzuje się indywidualnym podejściem do każdego uczestnika, jego możliwości i potrzeb.

Abyśmy powyrzsze mogli osiągnąć, potrzebujemy wsparcia, zainteresownia i zaangażowania z Państwa strony.