Dla Świata

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Niesiemy pomoc humanitarną i rozwojową wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna. 

Ratujemy chorych, głodujących, poszkodowanych w wyniku konfliktów zbrojnych, katastrof naturalnych i epidemii. 

Wspieramy istniejące struktury pomocowe i ich potencjał. 

Szkolimy miejscowy personel medyczny. 

Wyposażamy szkoły, szpitale, przychodnie i placówki misyjne w niezbędne do ratowania życia towary oraz sprzęt medyczny.