Stowarzyszenie Dobre Serca

Stowarzyszenie Dobre Serca

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Słupsk, pomorskie

Stowarzyszenie "Dobre Serca" powstało w 1995 roku z inicjatywy ówczesnych władz gminy Słupsk. 
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” oraz statutu, w myśl którego wsparcie Stowarzyszenia kierowane jest do mieszkańców gminy Słupsk ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych.
Na przestrzeni lat władze Stowarzyszenia dokładały wszelkich starań, aby zapewnić rozwój organizacji, ale przede wszystkim, aby efektywnie wspierać mieszkańców naszego regionu. 
Tradycją stały się bale integracyjne, organizowane każdego roku. Od kilku lat w organizacje imprezy włączają się władze gminy i przedstawiciele lokalnych instytucji, którzy wcielają się w role aktorów, uatrakcyjniając  spotkanie występami. 
Stowarzyszenie wspiera także mieszkańców gminy Słupsk pomocą finansową, przeznaczaną na zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego czy wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne. 
Wszystkie działania możliwe są dzięki doraźnej, jednorazowej, a także stałej pomocy Ludzi Dobrej Woli. Bez wsparcia finansowego nie są możliwe żadne działania. Pozyskane przez Stowarzyszenie środki wykorzystywane są zgodnie z ideą, jaka jemu przyświeca i na którą się powołuje.
 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:


1. organizowanie wypoczynku oraz spotkań dla dzieci ze szczególnym     uwzględnieniem dzieci z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo oraz dla osób starszych,

2. wspieranie akcji dożywiania dzieci w szkołach,

3. organizowanie imprez integracyjnych,

4. organizowanie zajęć kulturalno-rekreacyjnych,

5. prowadzenie zajęć terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i rodziców,

6. udzielanie pomocy w przeciwdziałaniu patologiom społecznym,

7. współpracę z organizacjami rządowymi, samorządowymi i                pozarządowymi w celu realizacji zadań statutowych.

Wpłaty

Ładuję...