Nie pozwólmy wygrać ze Śmiercią

Bartosz Józef Bednarek
organizator skarbonki

Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka 

                             Święty Jan Paweł II 

Wsparli

100 zł

Daniel

Darowizny trafiają bezpośrednio na zbiórkę charytatywną:
10%
100 zł Wsparła 1 osoba CEL: 1000 ZŁ