Na Dzień Dziecka podaruj darmową terapię dzieciom i nastolatkom

Stowarzyszenie Dobry Start
organizator skarbonki

Szanowni Państwo, niestety nie ma tygodnia, aby do naszego Stowarzyszenia „Dobry Start” współpracującego z Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży w Toruniu nie były zgłaszane dzieci
i nastolatkowie, którzy są pokrzywdzeni przestępstwem (zaniedbanie, przemoc psychiczna, przemoc fizyczna, molestowanie). W takiej sytuacji staramy się zapewnić małoletnim oraz ich rodzinom kompleksową oraz systematyczną pomoc (spotkania raz w tygodniu). Dzieci – często też trafiające do pieczy zastępczej czy instytucjonalnej (domy dziecka) - mimo wieku mają ogromne historie życia, których wolimy Państwu oszczędzić. Dlatego też nie chcemy pracować z nimi inaczej.

Jesteśmy młodą organizacją, aczkolwiek każdy z nas od wielu lat wspiera dzieci i młodzież. Może nieskromnie też napiszemy, że do tej pory dość dobrze radziliśmy sobie w pozyskiwaniu środków, aczkolwiek nasze źródła finansowania w zetknięciu z problemami i nieszczęściami małoletnich powoli wysychają. O tym, w jak fatalny sposób traktowane są dzieci i młodzież z problemami psychicznymi staramy się mówić często, ale jeżeli Państwo chcecie sobie to robić, to odsyłamy do raportu, artykułu oraz naszego opracowania. Chcielibyśmy uniknąć sytuacji, w której musimy odmówić pomocy małoletnim i ich rodzicom, którzy ze względu na trudną sytuację materialno- bytową nie są w stanie samodzielnie pokrywać kosztów pomocy.

Niestety pandemia tylko pogorszyła już i tak złą sytuację małoletnich w Polsce.  Staraliśmy się i staramy nadal na bieżąco reagować na trudności małoletnich nasilające się w czasie pandemii. Wymaga to od nas dużej elastyczności, dokształcania się i dobrej organizacji, jednakże czas pandemii dla młodego NGO to też czasu próby.

Dużym problemem, który dotyka obecnie dzieci i młodzież,  jest brak bezpośrednich relacji z rówieśnikami. Długotrwała izolacja u dzieci i młodzieży skutkuje frustracjami, złym samopoczuciem psychicznym - nastrojami depresyjnymi, lękowymi, wysokim poziomem stresu. Dzieciom, nastolatkom oraz ich rodzicom trudno poradzić sobie z tą sytuacją. Opiekunowie nie wiedzą jak pomóc dziecku poradzić sobie z życiem w pandemii, często nie są świadomi zagrożeń (np. uzależnień behawioralnych). Problemem jest eskalacja konfliktów oraz wzrost przemocy. Zwraca na to uwagę FDDS, z jej raportu wynika, że w czasie lockdownu przemocy doświadczyło aż 27% młodych ludzi. Niestety 9% z nich nie miało się do kogo zwrócić o pomoc. Ze względu na zwiększoną liczbę czasu spędzaną przed ekranem komputerów, obecnie dzieci i młodzież są narażone także na zjawiska cyberprzemocy. W 2020r. wzrosła też liczba prób samobójczych.

https://siecobywatelska.pl/wp-content/uploads/2019 /06/raport_6.pdf?fbclid=IwAR3IIyNucoEeNJQK4lu03GOE 0SXOlbFTQaoP6l0bd2xArypLyer8LX8XRJs

https://tylkotorun.pl/proby-samobojcze-dzieci-szpi tal-w-toruniu-zmaga-sie-z-nimi-kazdego-dnia/?fbcli d=IwAR3nPiaUmt3jdiX41RbqN9sRxiXgW_AzbSrdho7JA68HnR Hx9ktAbwin64k

Funkcjonowanie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce

• Polska jest drugim krajem w Europie pod względem zakończonych zgonem prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży w wieku 10-19 lat.

• Liczba zamachów samobójczych wśród małoletnich w wieku 7 - 18 lat rośnie z roku na rok: z 730 w 2017 r. do 772 w 2018 r., a w I półroczu 2019 r. wyniosła już 485.

• 9% dzieci i młodzieży w Polsce wymaga pomocy systemu lecznictwa psychiatrycznego i psychologicznego. Występowanie zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży wykazuje tendencję wzrostową, co potwierdzają też badania dotyczące funkcjonowania małoletnich w sytuacji pandemii.

Psychiatria

• Miejsca na oddziałach: 43 łóżka na oddziałach całodobowych w kujawsko- pomorskim. W tych samych placówkach umieszczane są dzieci, jak i nastolatki. Nie ma też sprofilowanych oddziałów. Zdarza się, że nastolatki są wysyłane na oddziały dla dorosłych, gdzie istnieje ryzyko nadużyć seksualnych.

• Okres oczekiwania: przede wszystkim przyjmowane są dzieci, których zdrowie lub życie jest zagrożone. Jednakże, i w takim przypadku średni czas oczekiwania w Polsce wynosi 12-13 dni.

• Liczba psychiatrów: standard Światowej Organizacji Zdrowia to 10 psychiatrów na 100 tys. populacji małoletnich, podczas gdy w Polsce jest ich 379 na ponad 7 mln dzieci. Bardzo mało młodych lekarzy wybiera jako specjalizację psychiatrię dziecięcą.

Psychoterapia

• Polska jest na końcu listy państw europejskich pod względem liczby profesjonalnie wyszkolonych psychoterapeutów przypadających na liczbę mieszkańców.

• Dostęp do profesjonalnej psychoterapii nie jest prosty. Jednocześnie Światowa Organizacja Zdrowia wprost wskazuje psychoprofilaktykę i psychoterapię jako jedne z głównych narzędzi skutecznych podczas narastającej epidemii depresji na świecie.

• Ze względu na ograniczone środki zdarza się, że oddziaływania terapeutyczne nie mają charakteru kompleksowego i wielokierunkowego, czasami nie uwzględnia się kontekstu społecznego i rodzinnego, w jakim funkcjonuje dzieckoAnonimowy Pomagacz

Wsparli

50 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

Anonimowy Pomagacz

20 zł

Anonimowy Pomagacz

10 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

Anonimowy Pomagacz

10 zł

Anonimowy Pomagacz

Pokaż więcej

Darowizny trafiają bezpośrednio do
1%
200 zł Wsparło 7 osób CEL: 15 000 ZŁ