Fundacja "Dobrzy Ludzie Dzieciom"

Fundacja "Dobrzy Ludzie Dzieciom"
1 Stały Pomagacz
Anonimowy Pomagacz
X zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Zabrze, śląskie

Członkowie Fundacji „Dobrzy Ludzie Dzieciom” od 2014 roku dokonują trwałej zmiany społecznej wśród dzieci, młodzieży oraz ich rodzin. Celem Fundacji jest przeciwdziałanie i zapobieganie marginalizacji społecznej oraz prowadzenie, wspieranie i inicjowanie programów reintegracji społecznej wobec osób, rodzin i środowisk wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nasza misja między innymi opiera się na budowaniu i wzmacnianiu pasji wśród dzieci i młodzieży oraz pokazaniu możliwego wachlarzu alternatywnych form spędzania czasu. Budowaniu postawy Zwycięscy, nieważne kim jesteś i skąd pochodzisz, możesz osiągnąć sukces i spełnić swoje marzenia. 

„Nie oceniaj dnia po plonach,                         
które zebrałeś, ale po ziarnach,                       
które w ciągu dnia zasiałeś”                        

  – Robert Louis Stevenson

Chcesz wiedzieć o nas więcej ? Zapraszamy do sprawdzenia reportażu: 

Nasi podopieczni traktują nasze miejsce jak swój drugi dom, o czym świadczy jedna z naszych ostatnich prac:

Przykładowe prace, które powstały podczas warsztatów muzycznych:

Więcej na temat działań Fundacji można przeczytać na oficjalnej stronie internetowej: www.dobrzyludzie.org lub na profilu Facebooka: www.facebook.com/FundacjaDobrzyLudzie

1 Stały Pomagacz
Anonimowy Pomagacz
X zł miesięcznie