Fundacja Dom Ojca

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Brody k. Sulechowa, lubuskie

FUNDACJA DOM OJCA jest organizacją pozarządową powstałą we wrześniu 2019 roku. Od grudnia 2020 roku siedzibą jest miejscowość Brody koło Sulechowa. Założyciele to Radosław i Agata Domżał – małżeństwo.

Oboje prowadzimy życie, które nie jest obojętne na los ludzi wokół nas z zakresu wykluczenia społecznego. Od wielu lat jesteśmy wolontariuszami w rozmaitych przedsięwzięciach na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi m.in. założycielami Hostelu Kryzysowego „Dom Ojca” w Koszalinie, prowadzenie duszpasterstwa w Zakładach Karnych, wspieranie inicjatywy ‘Coffe House’ i wiele innych, które nie sposób wymieniać. Poprzez nabyte doświadczenia nie mamy trudności w komunikacji z tą grupą, przeciwdziałamy uzależnieniom, wykluczeniom i patologiom społecznym.

W myśl cytatu: „Ratuj wydanych na śmierć, a tych, których się wiedzie na stracenie, zatrzymaj”. Przyp. Salomona 24.11, wyznaczyliśmy cele naszej fundacji, których m.in. jest pomoc społeczna w readaptacji do życia codziennego osobom doświadczającym z powodu trudnych sytuacji życiowych wykluczenia społecznego (opuszczających zakłady karne, byłych osadzonych, osób wychodzących z ośrodków wychowawczych, poprawczych, bezdomnych, sierot, osób z objawami dysfunkcji, niezdolnych do samodzielnej egzystencji, nieposiadających możliwości korzystania z zasobów rodzinnych czy środowiskowych).

W ramach działań fundacji otworzyliśmy Dom Readaptacji Społecznej DOM OJCA z zakwaterowaniem dla mężczyzn. Od stycznia 2020 r. przyjmujemy osoby świadome, że zawiodły wszystkie środki, których do tej pory próbowały, że same sobie nie radzą ze swoimi problemami i potrzebują pomocy. Osoby, które się do nas zgłoszą powinny chcieć brać czynny udział w harmonijnym funkcjonowaniu DOMU OJCA, oraz pragnąć zmiany swojego życia opierając się o wartości chrześcijańskie wywodzące się z Pisma Świętego.

Dom Ojca, dla osób, które nigdy nie miały domu, a chciałyby go mieć.

Dom Ojca dla osób które miały dom, ale go zniszczyły i chciałyby go odbudować.

Zapraszamy do odwiedzin:

http://www.fundacjadomojca.pl

https://www.facebook.com/Fundacja-Dom-Ojca-110853040408955/?

Nasza działalność ma charakter wieloaspektowy, począwszy od udzielania schronienia, miejsca do spania, możliwość przygotowania posiłku, pomoc administracyjną, socjalną, pomoc w kierowaniu do specjalistów w leczeniu, pomoc w znalezieniu pracy, pomoc w kierowaniu na kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe etc. A przede wszystkim pomoc duchową, pomoc w odbudowywaniu relacji rodzinnych, które się gdzieś zagubiły...

Naszą pomocną dłoń kierujemy do ludzi pragnących podjąć kroki do zmiany swojego życia, kroki do ratowania swojego życia.

Jesteśmy przekonani, że nas jako gospodarzy obdarzą zaufaniem i przyjmą wsparcie, jakie mamy im do zaoferowania.