Stowarzyszenie Monopol Warszawski

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Stowarzyszenie Monopol Warszawski od 30 września 2018 roku prowadzi Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ulicy Nowolipie 22 na warszawskiej Woli.

Zadaniem placówki jest zapewnienie wsparcia Powstańcom Warszawskim w postaci opieki, animacji zajęć, ciepłego posiłku, ułatwionego dostępu do rehabilitacji, zajęć gimnastycznych, terapii psychologicznej, usług fryzjerskich i kosmetycznych, poradnictwa czy możliwości wspólnej rozrywki – uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych, wycieczek po Warszawie i okolicach, gry w brydża czy różnego rodzaju warsztatach integracyjnych. Dom proponuje dwa rodzaje imprez kulturalnych – wydarzenia tylko dla Powstańców oraz wydarzenia dostępne dla wszystkich.

Gdy w marcu zapadła decyzja o tymczasowym zamknięciu Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich, zmieniła się również forma opieki nad podopiecznymi Nowolipia 22. Trzeba było przeorganizować system pomocy tak, aby dotrzeć do wszystkich, którzy nagle zostali zamknięci w czterech ścianach. Poszerzone zakresy opieki nad powstańcami spowodowały, że trzeba również było zadbać o pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania tych działań, których nie mógł uwzględnić budżet projektowy Nowolipia 22.

Obecnie weterani cierpią na syndrom zamknięcia. Chcą mieć kontakt ze światem. Pragniemy im to umożliwić poprzez stworzenie infrastruktury do komunikacji wirtualnej. Oprócz tego środki z tej zbiórki pójdą na codzienne potrzeby Powstańców Warszawskich w warunkach pandemii: posiłki, zakupy i lekarstwa.

Liczymy mocno na Waszą pomoc!