Fundacja Dom Autysty

Fundacja Dom Autysty

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Fundację Dom Autysty założyli rodzice nastolatków z autyzmem, obecnie uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu. Nasze dzieci: Przemek, Damian, Dawid, Sonia, Angelika, Robert, Jurek, Maciej, Jeremi, Kuba i Marcin są bardzo kochane i całkowicie niesamodzielne. Wiemy, że będą zawsze potrzebowały pomocy, także po naszej śmierci. Dlatego wybudowaliśmy dom, w którym dorośli autyści otrzymują odpowiednie do ich potrzeb i możliwości wsparcie. Masowe domy pomocy społecznej nie są przystosowane do opieki nad dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu, między innymi ze względu na niedostateczną liczbę opiekunów oraz brak  profesjonalnego przygotowania kadry. Brak odpowiedniego wsparcia skutkuje pogorszeniem funkcjonowania osoby z autyzmem i utratą wypracowanych umiejętności.

W Domu Autysty od września 2020 roku prowadzimy zajęcia dzienne i weekendowe pobyty wytchnieniowe dla osób z autyzmem. Wsparcie znajdują też rodzice, a wszyscy zainteresowani - punkt informacyjny. Wszystko to jest możliwe, ponieważ realizujemy projekt unijny oraz programy finansowane przez Fundusz Solidarnościowy i Miasto Poznań.

Dobre życie dla ludzi z autyzmem i maksimum samodzielności to nasze cele, których osiągnięcie wymaga wielkiego wysiłku, fachowości i pieniędzy.

Korzystamy ze wzorców domów dla dorosłych osób z autyzmem funkcjonujących w Wielkiej Brytanii czy w krajach skandynawskich. Fundacja Dom Autysty jest aktywnym członkiem Porozumienia Autyzm Polska, wraz z którym działa na rzecz systemowych rozwiązań problemów mieszkalnictwa dorosłych osób z autyzmem.

Ładuję...

1 700 zł

Verseo

17 darowizn na tę organizację, ostatnia
1 100 zł

DOIT.BIZ Sp. z o.o.

6 darowizn na tę organizację, ostatnia