Fundacja Pomocy Rodzinie w Wychowaniu DOM DLA DZIECKA

Fundacja Pomocy Rodzinie w Wychowaniu DOM DLA DZIECKA

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kraków, małopolskie

Fundacja działa na terenie krakowskiej dzielnicy Podgórze od 2002 roku. Realizujemy zadania z zakresu pomocy i wsparcia osób potrzebujących.
 
Reintegrujemy osoby społecznie napiętnowane. Wspieramy je, by mogły w możliwie najprostszy sposób wrócić do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.
 
Prowadzimy młodzieżowe centrum Benedictus (placówkę opiekuńczo-wychowawczą, do której uczęszcza obecnie 30 osób). Organizujemy wycieczki dla naszych podopiecznych. Poprzez działalność kulturalną rozwijamy ich zdolności i pasje.
 
Wspieramy rodzinę w prawidłowym kształtowaniu osobowości dzieci. Pomagamy rodzinom ubogim, które nie są w stanie zapewnić sobie podstawowych środków do życia.
 
Nasza działalność opiera się na idei wolontariatu.
 
Współpracujemy z instytucjami oraz pozostałymi osobami prawnymi i fizycznymi, które wyrażają chęć wspólnej realizacji  naszych celów. Naszą działalność w dużym stopniu finansuje Gmina Miejska Kraków. 

Wpłaty

Ładuję...