FUNDACJA DOMU JANA DŁUGOSZA W NOWYM KORCZYNIE

FUNDACJA DOMU JANA DŁUGOSZA W NOWYM KORCZYNIE

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Nowy Korczyn, świętokrzyskie

Celem działania Fundacji jest:

1. Remont i zagospodarowanie zabytkowego domu Jana Długosza w Nowym Korczynie w celu stworzenia miejsca użyteczności publicznej (udostępnienie budynku do zwiedzania turystom, pasjonatom historii, badaczom itd. );

2. Zabezpieczenie i utrwalenie konstrukcji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji;

3. Wypromowanie kronikarza jana długosza - jego historii i miejsc z nim związanych;

4. Aktywowanie ludzi nauki i kultury do wspólnych działań na rzecz ochrony i opieki nad obiektami zabytkowymi;

5. Przywrócenie dawnej świetności zapomnianych budynków;

6. Uświadomienie społeczeństwu znaczenia dziedzictwa kultury i patriotyzmu jako ważnego wyznacznika tożsamości;

7. Integrowanie społeczeństwa wokół tradycji i dziedzictwa historycznego;

8. Promowanie idei podróżowania po Polsce i zwiedzania Polskich zabytków;

9. Wspieranie wszelkich działań, które mają na celu ratowanie zabytków i dziedzictwa kulturowego;

10. Opracowanie programów rewitalizacyjnych dla istniejących obiektów zabytkowych wprowadzając nowe programy funkcjonalne;

11. Promocja obszarów turystycznych w kontekście istniejących obiektów zabytkowych w danym regionie;

12. Wspomaganie instytucji państwowych, samorządowych, jednostek organizacyjnych, kościołów, związków wyznaniowych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, osób prywatnych i innych, w uzyskaniu dofinansowania na cele remontowe przy obiektach zabytkowych ruchomych i nieruchomych oraz założeniach zabytkowych;

13. Tworzenie programów informacyjnych i wydawniczych służących rozpowszechnianiu wiedzy na temat zabytków, kultury, sztuki i historii danego regionu;

14. Wspieranie przedsięwzięć mających na celu oświatę i wychowanie oraz kulturę i sztukę w lokalnych społecznościach i regionach.