Tylko operacja ocali Dominikę od kalectwa! Bez niej wszystko przepadnie...

21 902 zł (46,9%)
Brakuje jeszcze 24 798 zł