Błędne koło – anoreksja

4 911,15 zł (20,98%)
Brakuje jeszcze 18 498,85 zł