Fundacja Dom Nadziei

Fundacja Dom Nadziei

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Gliwice, śląskie

Fundacja "Dom Nadziei" jest miejscem, w którym osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych znajdują wszechstronną pomoc. Za cel naszej działalności stawiamy sobie aktywne rozwiązywanie problemu uzależnień wśród dzieci i młodzieży, poprzez zapewnianie specjalistycznej terapii oraz prowadzenie szeroko pojętych działań profilaktycznych. Podstawą naszej działalności jest poszanowanie godności i wolności człowieka, a prowadząc nasze działania, kierujemy się wartościami chrześcijańskimi.

Pragnąć, wypełniać swoją misję, Fundacja prowadzi:

Katolicki Ośrodek „Dom Nadziei”

Placówka funkcjonuje od 1995 roku i jest jedynym na Górnym Śląsku całodobowym, stacjonarnym ośrodkiem terapii dla dzieci i młodzieży w wieku 14 – 21 lat, z problemami uzależnień od substancji psychoaktywnych, w tym z podwójną diagnozą. Terapia jest prowadzona według modelu społeczności terapeutycznej i trwa do 12 miesięcy. Nasi podopieczni uczą się funkcjonowania w społeczności, w ramach której wspólnie prowadzą dom, rozwijają swoje zdolności oraz realizują obowiązek szkolny w formie indywidualnego toku nauczania.

Poradnię Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

Poradnia została założona w 2006 roku, a jej celem jest udzielanie fachowej pomocy psychoterapeutycznej osobom zagrożonym uzależnieniem, uzależnionym od narkotyków i alkoholu oraz eksperymentującym ze środkami psychoaktywnymi (narkotyki i alkohol). 
 

Szkolenia, zajęcia profilaktyczne

Fundacja „Dom Nadziei” przeprowadza szereg szkoleń, których celem jest edukacja dotycząca problematyki substancji psychoaktywnych. Prowadzone są warsztaty dla nauczycieli, pedagogów, kuratorów sądowych czy pracowników pomocy społecznej. Z rodzicami dzieci szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych rozmawiamy o zagrożeniach, które mogą pojawić się w ich życiu.

Pamiętaj: JESTEŚMY  UZALEŻNIENI  OD POMAGANIA!

Wpłaty

Ładuję...