Fundacja Dom Rain Mana

Fundacja Dom Rain Mana

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Sopot, pomorskie

Naszą misją jest pomoc osobom z autyzmem i ich rodzinom.

Upowszechniamy wiedzę na temat autyzmu, m.in. zamieszczając sprawdzone informacje dotyczące autyzmu i różnych terapii na naszej stronie internetowej.

Prowadzimy ”Akademię dla rodziców”- różnego rodzaju warsztaty i szkolenia dla rodziców i profesjonalistów.

Wspieramy rodziny osób z autyzmem ((wsparcie i poradnictwo telefoniczne i mailowe). Organizujemy również wspólne wycieczki i spotkania służące wzajemnej integracji.

Naszym dalekosiężnym celem jest stworzenie dla dorosłych osób dotkniętych autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami domu stałego pobytu oraz miejsca pracy i rehabilitacji na wiejskiej farmie w Borach Tucholskich, a także – później, zapewnienie niezbędnych środków dla działalności tego ośrodka oraz wspieranie go merytoryczne.