Dolnośląskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Dolnośląskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

Dolnośląskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe to stowarzyszenie działające na terenie Wrocławia i okolic.


Naszymi celami jest niesienie pomocy osobom w stanie zagrożenia życia i zdrowia, promowanie profilaktyki zdrowotnej, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz najważniejsze prowadzenie działań poszukiwawczych na terenie Dolnego śląska.
Od kiedy powstała przy stowarzyszeniu grupa poszukiwawcza ( istnieje od końca października ) braliśmy udział w kilkunastu działaniach poszukiwawczych 

Zbieramy pieniądze które zostaną przeznaczone na tego typu działania.

Również koordynujemy działania poszukiwawcze na naszym terenie, wyznaczając sektory do sprawdzenia, wyznaczeniem grup, przydzieleniem ich do odpowiednich sektorów. 

Wykorzystamy je na sprzęt ratunkowy oraz na sprzęt wykorzystywany podczas działań ( krótkofalówki, latarki, lokalizatory GPS, mapy itp.)
Dokładnie w naszej jednostce brakuje:
latarek, szperaczy, map, GPS, krótkofalówek, sprzętu medycznego drobnego ( folie NRC, plastry, bandaże )

Tablet do koordynacji działań i wyznaczania sektorów, koszt 2000 zł

Sprzęt do łączności radiowej: sztuka 890 zł

Dodatkowo planujemy zakupić przyczepkę do transportu pacjentów za pomocą quada ratowniczego. Koszt 4500 zł

Działania które prowadzi nasza ochotnicza jednostka nie są w żaden sposób finansowane z środków publicznych, dlatego zwracamy się do osób dobrego serca które chciały by, aby takie działania miały miejsce.


Chcemy pomagać innym, a nasi ratownicy non stop podnoszą swoje kwalifikacje poprzez szkolenia i kursy.


Działania naszej jednostki można obserwować na stronie:
https://www.facebook.com/doprwroclaw/
Dane stowarzyszenia
Dolnośląskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Św. Jerzego 11/15
50-518 Wrocław
NIP: 899-28-51-170