Fundacja Dorastaj z Nami

Fundacja Dorastaj z Nami

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja Dorastaj z Nami to jedyna organizacja pozarządowa w Polsce, która od 10 lat inspiruje różne grupy społeczne i biznesowe, aby działały razem na rzecz pomocy dzieciom strażaków, ratowników górskich, żołnierzy, policjantów, którzy zginęli lub zostali ciężko ranni podczas pełnienia służby publicznej.

Od początku 2020 r. Fundacja rozszerzyła działalność o opiekę nad pracownikami ochrony zdrowia, którzy walczą z COVID-19.

Celem działania Fundacji jest długotrwałe wspieranie dzieci w okresie edukacji od chwili przyjęcia do Fundacji aż do zakończenia przez nie nauki, maksymalnie do 25 roku życia. Dzięki działalności Fundacji dzieci otrzymują regularną, szeroko rozumianą pomoc edukacyjną, psychologiczną, wsparcie finansowe oraz przygotowanie do podjęcia pracy i rozpoczęcia dorosłego życia.

Od chwili powołania Fundacja Dorastaj z Nami objęła opieką 255 dzieci.