Kostrzyńskie Stowarzyszenie Dorośli - Dzieciom

Kostrzyńskie Stowarzyszenie Dorośli - Dzieciom

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Kostrzyń, wielkopolskie

Organizujemy i rozwijamy formy czynnego wypoczynku w środowisku dzieci i młodzieży, w tym szczególnie pochodzących z rodzin patologicznych i zaniedbywanych środowiskowo.

Co tu dużo bowiem ukrywać - rodzice takich dzieci nie zawsze wiedzą co jest dla ich pociech dobre, a może inaczej - nie zawsze potrafią zorganizować im czas wolny. Weźmy chociażby najbardziej obfitujące w czas wolny okresy - a mianowicie weekendy oraz wakacje. I to właśnie wówczas Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom wykazuje największą wolę działania. 

Aktywnie walczymy ze stereotypami dotyczącymi dzieci i młodzieży funkcjonujących w środowisku zdrowych rówieśników. Propagowanie odpowiedniego stosunku do dzieci niepełnosprawnych i ich spraw jest w dzisiejszym świecie istotnym aspektem przede wszystkim z tego względu, że dzieci jak to dzieci - często nie rozumieją inności.

Organizujemy także zajęcia w ramach "Zielonych Szkół', jak również udzielamy pomocy materialnej i rzeczowej dzieciom z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jeśli chodzi o zieloną szkołę organizacja dysponuje własnym zapleczem obozowo-biwakowym. Tak naprawdę, do dobrego wypoczynku potrzeba przecież niewiele - nie trzeba nawet wyjeżdżać daleko, byleby tylko zapewniony był odpoczynek w odpowiednich warunkach oraz dobra zabawa. Zaś wspomniana pomoc rzeczowa dla dzieci i młodzieży oraz członków ich rodzin realizowana jest głównie w zakresie żywności trwałej, wyposażenia szkolnego, uzupełnienia  elementów odzieży, bielizny, czy dostarczania przyborów higienicznych.

Kto by jednak myślał, że to koniec obszaru działalności Stowarzyszenia Dorośli-Dzieciom byłby  w błędzie. Następnym ważnym obszarem, w którym Stowarzyszenie niezwykle prężnie działa, jest profilaktyka i pomoc w terapii uzależnień.


Kogo przekonała duża różnorodność działań Stowarzyszenia Dorośli-Dzieciom, zapraszamy do wsparcia zarówno materialnego, jak i duchowego.