Fundacja Dotyk Ciepła

Fundacja Dotyk Ciepła

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja wspiera dzieci i ich rodziny, które żyją w biedzie i patologi.
Pomagamy ujrzeć światło w te najciemniejsze dni. 


Nasze cele statutowe: 

Wspieranie i pomoc osobom wychowującym samotnie dzieci w trudnych warunkach, w szczególności dzieciom i osobom niepełnosprawnym; wspieranie i pomoc rodzinom wielodzietnym, znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych; wspieranie i pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych; wspieranie i pomoc osobom starszym i niedołężnym; pomoc w walce z ubóstwem. Współpraca i pomoc Specjalnym Ośrodkom Szkolno–Wychowawczym Współpraca i pomoc Domom Dziecka  Inicjowanie przedsięwzięć w celu zapewnienia wszechstronnego rozwoju intelektualnego
i kulturalnego dzieci i młodzieży  Prowadzenie programów edukacji kulturalnej i oświatowej; Działalność wydawnicza wspierająca statutowe cele Fundacji; Wspieranie charytatywnych inicjatyw i przedsięwzięć o charakterze oświatowym, kulturalnym, religijnym i artystycznym; Tworzenie specjalistycznych programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży, wolontariuszy, oraz osób zainteresowanych podniesieniem swej wiedzy specjalistycznej