Dzieło Pomocy Dzieciom Fundacja Ruperta Mayera

Dzieło Pomocy Dzieciom Fundacja Ruperta Mayera

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kraków, małopolskie

Dzieło Pomocy Dzieciom Fundacja Ruperta Mayera działa od 1993 roku. Najważniejszym celem i sensem wieloletniej działalności Fundacji oraz wspieranych przez nią: Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego i Ośrodka Adopcyjnego „Dzieło Pomocy Dzieciom” w Krakowie i w Żmiącej – jest wyrównanie szans dzieci przebywających w placówkach i opiece zastępczej w ich starcie w dorosłe życie.   Nasi podopieczni to dzieci samotne, głównie sieroty społeczne z rodzin zagrożonych patologią lub ze środowisk patologicznych – dzieci porzucone, pozbawione opieki rodzicielskiej, zaniedbane fizycznie i wychowawczo. Dzieci te potrzebują okazania im serca, zaangażowania w ich problemy emocjonalne, ale także inwestowania w ich podstawowe potrzeby bytowe, w leczenie oraz rozwój i edukację. Wszystko to, by mogły dorównać swoim rówieśnikom na kolejnych etapach życia.   Podstawowym problemem dla większości naszych podopiecznych jest brak kochającej, troskliwej, prawidłowo funkcjonującej rodziny.  Dlatego fundacja wspiera działania zmierzające do przywracania naszym podopiecznym ich własnych rodzin biologicznych, a gdy to się nie uda – wspiera działania w kierunku poszukiwania rodzin adopcyjnych i zastępczych.   Z uwagi na niski poziom dotacji finansowych ze strony władz samorządowych i państwowych, aby móc kontynuować nasze działania, poszukujemy dodatkowego wsparcia w postaci darowizn. Ważny jest każdy dar!   Prosimy o jeden mały gest, niezobowiązujący, prosty, z pozoru banalny, a jednak tak ważny!