Fundacja Drabina Rozwoju

Fundacja Drabina Rozwoju

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Drabina Rozwoju symbolizuje pokonywanie kolejnych progów, poziomów, barier w rozwoju człowieka. Wspinanie się po szczeblach jak każdy proces wymaga wysiłku, jednak w efekcie uczymy się sztuki odnajdywania własnej drogi rozwoju. Owocuje to głębszym poznaniem siebie oraz odkryciem drzemiących w nas możliwości. Nasze działania dają ludziom szansę na rozwój emocjonalny i poznawczy. Nasze projekty łączą wiedzę z zakresu psychologii, edukacji oraz nowoczesnych technologii.   

Od ponad 15 lat opracowujemy i wdrażamy nowatorskie rozwiązania z zakresu edukacji i kultury oraz programy pomocy i wsparcia psychologicznego skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Od początku powstania Fundacji wspieramy kobiety w przezwyciężaniu problemów związanych z pełnieniem różnych ról osobistych, zawodowych i społecznych. Zrealizowaliśmy wiele projektów i kampanii skierowanych do kobiet i z myślą o kobietach m.in. „Drabina Rozwoju Kobiet”, „Przepis na udaną rodzinę”, Kampania społeczna „Zawsze jest jakieś wyjście” z ogólnopolskim telefonem zaufania.

Obecnie dostrzegamy, że wybuch pandemii radykalnie zmienił zarówno nasze życie osobiste i rodzinne jak i model pracy. Ta sytuacja wpływa na zdrowie fizyczne, psychiczne, poczucie niepewności i izolacji, a także zatarcie granic między godzinami pracy a życiem prywatnym. Z licznych badań wynika, że negatywne skutki obecnej sytuacji w znacznie większym stopniu odczuwają kobiety, które doświadczają większego obciążenia, łącząc obowiązki zawodowe z domowymi i opiekuńczymi. Brak kontaktu osobistego ze znajomymi, izolowanie się od świata zewnętrznego wpływa na nasze samopoczucie. Napięcie i brak poczucia bezpieczeństwa powoduje, że często działamy emocjonalnie. To wszystko powoduje permanentny stres i duże obciążenie psychiczne. Pandemia może potrwać kilkanaście miesięcy, ale jej skutki będą odczuwalne nawet przez kolejne lata.

SKUTKI PANDEMII możemy podzielić na różne obszary, które wymagają wsparcia:

·       pogorszenie statusu materialnego - badania pokazują, że podczas pandemii 19,3% kobiet ma problem z terminowym regulowaniem zobowiązań,

·       wzrost doświadczania przemocy - dane m.in Centrum Praw Kobiet potwierdzają, że podczas kwarantanny o 50 % wzrosła liczba przypadków przemocy uwarunkowanej płcią.

·       Kryzysy psychiczne – według raportu z badań „Szczęście i Kobiecość w czasie zmian”
(Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.) więcej niż 1/3 Polek odczuwa poważaną stratę emocjonalną związana z pandemią. Nieprzewidywalność życia i nagle wykształcona świadomość ograniczonego wpływu na to, co ono niesie są dla wielu trudne do zniesienia

W realizacji naszej misji niesienia pomocy psychologicznej wspiera nas firma ENEA S.A., dzięki czemu od 8 marca przez miesiąc będziemy mogli udzielać bezpłatną pomocy psychologiczną dla kobiet, potrzebujących wsparcia.

Środki zgromadzone za pośrednictwem portalu siepomaga.pl zostaną przeznaczone na kontynuację niesienia bezpłatnej pomocy psychologicznej w kolejnych miesiącach.

Dzień Kobiet z Eneą uświetni koncert on-line zespołu Varius Manx z Kasią Stankiewicz. Transmisja 8 marca o godz. 19:00 na profilu Facebookowym i na kanale YouTube Grupy Enea[TL1] .