Stowarzyszenie DROGA I BEZPIECZEŃSTWO

Stowarzyszenie DROGA I BEZPIECZEŃSTWO

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Głównym naszym celem jest zmniejszenie zagrożenia zdrowia i życia w ruchu drogowym w Polsce.

Udzielamy wszechstronnej pomocy dla poszkodowanych w wypadkach drogowych zarówno poprzez wspieranie działań systemowych, czyli pomoc w wyposażaniu jednostek ratownictwa drogowego w niezbędny sprzęt medyczny jak i poprzez pomoc indywidualnym ofiarom wypadków drogowych (porady prawne, finansowanie dodatkowych zabiegów medyczno - rehabilitacyjnych, profesjonalna pomoc psychologiczna, zlecanie analizy i rekonstrukcji wypadków przez biegłych sądowych, itd.).

Kreujemy modę na bezpieczne zachowania na drodze poprzez działalność publiczną i wydawniczą skierowaną do szerokiego grona odbiorców.
 

Popieramy rozwiązania prawne, medyczne i techniczne zmierzające do polepszenia bezpieczeństwa na drogach i sytuacji poszkodowanych w wypadkach.

Dążymy do zwiększenia aprobaty dla działań Policjii innych służb dbających o bezpieczeństwona drogach wśród użytkowników dróg.

Prowadzimy edukację w zakresie bezpieczeństwa na drogach.
 

Upowszechniamy informacje i badania naukowe podejmowane w Polsce i za granica na rzecz bezpieczeństwa na drogach.

 
 

Pomogli

Ładuję...