Fundacja Anny Wierskiej DAR SZPIKU

Fundacja Anny Wierskiej DAR SZPIKU

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Drużyna Szpiku jest organizacją propagującą pozyskiwanie dawców szpiku.

Zapewniamy obywatelom dostęp do informacji dotyczących profilaktyki i diagnozowania chorób nowotworowych.

Drużyna Szpiku to grupa ludzi, którzy chcą pomagać i wiedzą jak to robić! Poprzez naszą aktywność chcemy nieść pomoc i nadzieję tym wszystkim, którzy przerażeni i osamotnieni znaleźli się w "krainie nowotworów". A tam bez wsparcia i życzliwości trudno jest walczyć, a jeszcze trudniej wygrać.

Pomagamy naszym Podopiecznym przez cały rok, ale to  Święta Bożego Narodzenia i przygotowanie Szpikowej Paczki są kumulacją naszej całorocznej pracy.

Szpikowa Paczka to inicjatywa zapoczątkowana 12 lat temu. W jej ramach wspieramy Rodziny onkologiczne, Domy Dziecka, Dom Samotnej Matki, Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze.

Chcemy sprawić, aby nasi podopieczni choć na chwilę zapomnieli o trudach codzienności i w pełni mogli poczuć magię tych dni.

Nie uda nam się to rzecz jasna bez Twojego wsparcia! Ważna jest każda złotówka, którą wykorzystamy na zakup niezbędnych do przygotowania paczek artykułów - żywności, chemii, kosmetyków, zabawek...

Wyjątkowość Drużyny Szpiku polega na różnorodności. Każdy wnosi do niej to co ma najpiękniejszego, co umie i lubi robić.

Dzielimy się sobą, naszymi zdolnościami, talentami i umiejętnościami, ale także otwartością, wrażliwością i ową gotowością.

I TY MOŻESZ STAĆ SIĘ CZĘŚCIĄ NASZEJ SZPIKOWEJ PACZKI !