Towarzystwo Przyjaciół Ziębic Ducatus

Towarzystwo Przyjaciół Ziębic Ducatus

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Ziębice, dolnośląskie

Naszą misją jest wspieranie rozwoju miasta i gminy Ziębice oraz budowa infrastruktury pod rozwój turystyki i rekreacji.            

Prowadzimy działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz rewitalizacji obiektów zabytkowych.        

Promujemy rozwój turystyki i rekreacji, m.in. poprzez udział w piknikach i targach turystycznych. Troszczymy się o turystyczne zagospodarowanie gminy.

Prowadzimy działalność kulturalną i naukową, ze szczególnym uwzględnieniem idei europejskiego szlaku cystersów, oraz działalność wydawniczą upamiętniającą prace związane z obszarem miasta i gminy Ziębice. 

Szerzymy wiedzę o tematyce regionalnej wśród młodzieży poprzez organizację kursów "społecznych przewodników po Ziębicach" dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

Nie chcemy czekać na władze, czy instytucje rządowe lub samorządowe, aż coś „zrobią za nas”. Chcemy sami wziąć sprawy naszego miasta i okolic w swoje ręce. Chcemy pokazać, że mamy się czym pochwalić. Jeżeli powodów do chluby jest zbyt mało, staramy się to zmienić. Chcemy, żeby nagłaśniano te wszystkie sprawy, które pokażą nasze miasto od najlepszej strony, zaprezentują nasze atuty. Chcemy pracować nad utrzymaniem i rozwojem tego, co naszą gminę pozytywnie wyróżnia spośród innych. Liczymy na współpracę wszystkich lokalnych władz, instytucji, mediów i przedsiębiorców, którym leży na sercu dobro naszego miasta i gminy.