Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Motor Lublin S.A. - Dzieci Motoru

Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Motor Lublin S.A. - Dzieci Motoru

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Lublin, lubelskie

Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Motor Lublin S.A. - Dzieci Motoru powstało, aby wspierać grupy dziecięce i młodzieżowe działające w Klubie.
 
Zajmujemy się pozyskiwaniem funduszy na sprzęt i obozy sportowe.
 
Wspieramy dzieci z ubogich rodzin, które chcą się rozwijać sportowo, umożliwiając im szlifowanie ich talentów i umiejętności.
 
Zbieramy środki na działalność profilaktyczną chcemy poprzez piłkę nożną odciągać dzieci i młodzież od alkoholu i narkotyków.

Wspomagamy działalność statutową klubu w realizacji jego ustawowych i statutowych zadań i celów.

Udzielamy wszechstronnej opieki i pomocy klubowi w szkoleniu dzieci i młodzieży.

Kształtujemy postawy sportowe u dzieci i młodzieży oraz dbałość o rozwój zdolności sportowych.
Sprawujemy mecenat nad utalentowanymi wychowankami klubu.

Udzielamy pomocy socjalnej wychowankom klubu znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Zapewnimy warunki dla właściwego rozwoju osobowościowego, duchowego, psychicznego i fizycznego wychowanków klubu.

Pomogli

Ładuję...