Stowarzyszenie Dzieciom Będzina

Stowarzyszenie Dzieciom Będzina

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Będzin, śląskie

Pomagamy wszystkim dzieciom, ponieważ same nie są w stanie walczyć o lepsze życie.

Organizujemy pomoc materialną dla dzieci z rodzin dotkniętych bezrobociem, zubożeniem, dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych oraz dzieciom niepełnosprawnym.

Młodym ludziom z naszego środowiska zapewniamy wsparcie i opiekę,

aby potrafili uwierzyć w siebie i swoje możliwości. Integrujemy ich wokół wspólnych celów, wspierając interesujące i pożyteczne projekty.

Wspieramy młode talenty, organizując cyklicznie „Salonik Literacki”. Organizujemy dla dzieci i młodzieży imprezy rekreacyjne, kulturalne i sportowe.

Uruchomiliśmy i prowadzimy Ośrodek “Jesteśmy razem”.

Wyrównujemy szanse edukacyjne, oferując zajęcia opiekuńcze i profilaktyczne.

Organizujemy czas wolny dzieciom i młodzieży, w szczególności wakacyjny wypoczynek.