Fundacja Dzieci Orientu

Fundacja Dzieci Orientu

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Kąty Wrocławskie, dolnośląskie

Priorytetem Fundacji jest nieść pomoc sierotom i wdowom z Azji i Afryki Północnej.

Cele statutowe:

- wspieranie sierot, półsierot i biednych dzieci z Azji i Afryki Północnej ( tzw. Orientu) w ich potrzebach( wyżywienie, środki czystości, odzież, edukacja, lekarstwa)
- wspieranie dzieci szczególnie uzdolnionych - pomoc w edukacji w ich kraju, sponsorowanie studiów w Polsce
- pomoc w budowie sierocińców, szkół i ośrodków twórczego rozwoju w szczególności centrów kultury i sztuki
- przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji dziewczynek ( aborcja,obrzezanie)
- pomoc wdowom i ludziom starym
- pomoc ubogim rodzinom w samodzielnym uzyskiwaniu dochodów
- niesienie pomocy dzieciom prześladowanym za wiarę, dzieciom wojny, dzieciom na uchodźstwie
- pomoc uchodźcom
- wymiana kulturalna pomiędzy polską młodzieżą a młodzieżą z krajów tzw. Orientu - wzajemne poznawanie kultur
- rozwijanie wśród polskich dzieci i młodzieży wrażliwości na ludzką krzywdę, edukacja humanitarna
- pomoc humanitarna

Pomogli

Ładuję...