Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO niesie pomoc dzieciom z wadami słuchu, opóźnionym rozwojem mowy, dzieciom specjalnej troski i ich rodzinom.

Prowadzimy działania rozwijające mowę i komunikację werbalną dzieci i młodzieży z niedosłuchem.


Otaczamy opieką surdopedagogiczną (nauka dzieci niedosłyszących), surdologopedyczną (rozwijanie mowy u dzieci niedosłyszących), poradnictwem psychologicznym i zawodowym około 300 rodzin.
 
Od 1996 prowadzimy Ośrodek Wsparcia świadczący pomoc dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wadami słuchu, którego ofertę stale wzbogacamy. W 2010 roku wprowadziliśmy innowacyjne elementy w postaci terapii:
 

Grupowych (terapia metodą Weroniki Sherborne, terapia polisensoryczna, emisja głosu), indywidualnych (Integracja Sensoryczna), kompensacyjnych (logiczne myślenie, język polski).


Oferujemy zajęcia dla młodzieży z trenerem pracy. Stale poszerzamy grono podopiecznych oraz w zależności od potrzeb liczbę zajęć.

Organizujemy turnusy rehabilitacyjne, które są sprawdzoną formą rehabilitacji i stanowią bodziec do dalszej pracy. Rodzice, uczestnicząc w spotkaniach i wykładach poszerzają swoją wiedzę, a ich dzieci osiągają coraz to większe sukcesy.

Organizujemy również wyjazdy rehabilitacyjno-integracyjne.
 

Realizujemy program praktyk dla studentów, w ramach których kształcimy przyszłe kadry specjalistów.

Praca w fundacji opiera się na wolontariacie (osoby starsze i studenci) i udziale rodziców. Rada Rodziców naszej Fundacji organizuje akcje charytatywne i motywuje do wspólnego działania. 
 

Zakończone zbiórki