Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym – ECHO – powstała w marcu 1995 roku, z inicjatywy rodziców dzieci niedosłyszących oraz specjalistów z zakresu rehabilitacji słuchu i mowy. Jest Organizacją Pożytku Publicznego, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Celem Fundacji jest pomoc w rozwoju dzieciom z wadami słuchu, opóźnionym rozwojem mowy i ich rodzinom, a także młodzieży i osobom dorosłym z uszkodzonym słuchem. Naszą misją są wspólne, codzienne działania oparte na wzajemnym szacunku, zaufaniu i współpracy. To dawanie i branie, wspólne przeżywanie sukcesów i porażek, radości i smutków, tworzenie jednej Wielkiej Rodziny.

Zaczynaliśmy od kilkunastu rodzin w małej, wynajmowanej kawalerce. Obecnie mamy 1500 podopiecznych i działamy w lokalu o powierzchni 370 m2.

Fundacja działa w oparciu o unikatowy, wypracowany dzięki wieloletniemu doświadczeniu, Holistyczny Model Wsparcia Osób Niesłyszących Fundacji

-ECHO-  ECHO PROGRES. Główne założenia modelu i zadania z nich wynikające mają na celu ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego oraz zwiększanie szans na satysfakcjonujące życie w społeczeństwie dzieci, młodzieży i dorosłych osób niesłyszących.

Fundacja prowadzi codzienną indywidualną i grupową specjalistyczną rehabilitację mowy i słuchu.


Oferujemy zajęcia dla młodzieży i dorosłych z trenerem pracy, których celem jest pomoc przy uzyskaniu zatrudnienia na otwartym ryku pracy.

Organizujemy turnusy rehabilitacyjne, które są sprawdzoną formą rehabilitacji i stanowią bodziec do dalszego rozwoju naszych podopiecznych. Rodzice, uczestnicząc w spotkaniach i wykładach poszerzają swoją wiedzę, a ich dzieci osiągają coraz to większe sukcesy. 

Realizujemy program praktyk dla studentów, w ramach których kształcimy przyszłe kadry specjalistów.

Osoba słabosłysząca i niesłysząca jest w centrum naszego zainteresowania. Jesteśmy razem od momentu zgłoszenia się jej do Fundacji (najmłodsze dziecko, które zostało naszym podopiecznym miało 2 tygodnie -najstarszy beneficjent ma ponad 80 lat) aż do czasu, w którym niesłyszący sam zdecyduje, że jego aktywne i satysfakcjonujące życie nie wymaga już wsparcia Fundacji. Kierujemy się potrzebami naszych podopiecznych i ich rodzin. Jesteśmy świadomi, że środowisko rodzinne i najbliższe otoczenie to czynniki, które mają największy wpływ na niesłyszącą osobę, dlatego też wspieramy i współdziałamy ze wszystkimi zainteresowanymi. Przywracamy osoby niesłyszące społeczeństwu. Większość z nich uczęszcza do przedszkoli i szkół masowych, studiuje na wybranych uczelniach, pracuje na wymarzonych stanowiskach. Utrzymuje się sama i płaci podatki. Przyczynia się do rozwoju Państwa Polskiego wiodąc satysfakcjonujące życie na dobrym poziomie.

Rodzice wychowujący dziecko z niepełnosprawnością pokonują wiele barier i ponosząc ogromne koszty rehabilitacji, dlatego każda forma pomocy jest niezmiernie ważna. Jesteśmy wdzięczni za każdy życzliwy gest i otwarte serce. Inwestycja taka z pewnością zaowocuje kolejnymi osiągnięciami naszych podopiecznych i radością ich bliskich.

Uznanie dla naszej pracy obrazują poniższe wypowiedzi;

Wczesna kompleksowa rehabilitacja sprawiła, że moje dwie zaimplantowane córki nie odstają od grupy rówieśniczej w przedszkolu. Świetnie się rozwijają i chętnie uczestniczą w życiu Fundacji.- mówi mama 6 letniej Helenki i 4 letniej Hani.

Rehabilitacja w –ECHO- daje mojemu synkowi bardzo dużo - dziecko staje się aktywne i chętnie uczestniczy w zajęciach. – podkreśla tata 2,5 letniego Mateusza.

Rehabilitacja  naszego syna trwa od 4 miesiąca jego życia, ale dopiero dzięki zajęciom
w Fundacji  -ECHO- Piotrek zaczął robić znaczące postępy i dziś może być uczniem drugiej klasy w szkole integracyjnej. Wsparcie ekspertów Fundacji dla chorych dzieci i ich rodziców jest wyjątkowe.” – mówi mama 9 letniego Piotra.

Wierzymy, że będziecie Państwo chcieli mieć swój udział w tworzeniu warunków do prawidłowego rozwoju naszych podopiecznych i jakości ich życia w przyszłości.